Ceza Hukuku Genel Tarama Testi Çöz

logo

1.

A, B’yi malvarlığı itibariyle büyük bir kötülük yapacağından bahisle tehdit etmiş sonrada B’nin arabasını yakmıştır. Yukarıda verilen olayda A’nın cezai sorumluluğu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" Hem tehdit, hem de mala zarar verme suçundan ayrı ayrı cezalandırılır
Soru Açıklaması
2.

A, imza sahibinden habersiz olarak ele geçirdiği üç adet imzalı çek yaprağını kendi adına doldurarak bankaya ibraz etmiş: ancak çekler karşılıksız olduğu için bedelini alamamıştır. A, aşağıdaki suçların hangisinden sorumlu olur?

Doğru Cevap: "E" Resmi belgede sahtecilik
Soru Açıklaması
3.

Veznedar V, çalıştığı bankanın parasını zimmetine geçirmiştir. Olaya tanık olan banka memuru M, V den pay istemiş, alamayınca onun hakkında ihbarda bulunmuştur. Yukarıda verilen olayda V ve M’nin sorumluluklarına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" V zimmet suçundan sorumlu olur. M zimmet suçuna iştirakten sorumlu olmaz.
Soru Açıklaması
4.

Aslı, bir vergi dairesine giderek vezneye para yatırmak ister. Ancak öğle tatili nedeni ile veznedar yerinden ayrılmıştır. Bunun üzerine Aslı Parayı önceden tanıdığı vergi dairesi memurlarından Banu’ya vezne açılınca yatırması ricası ile bırakır ve vergi dairesinden ayrılır Banu parayı yatırmaz, kendi gereksimi için kullanır. Yukarıda verilen olayda Banu’nun cezai sorumluluğu için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olabilir?

Doğru Cevap: "C" Güveni kötüye kullanma
Soru Açıklaması
5.
Vergi dairesinde veznedar olarak çalışan A, tahsil makbuzlarında tahrifat yaparak bir miktar parayı kendisine mal eder. Buna göre A’ nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
Doğru Cevap: "C" Maddi (gerçek) içtima hükümlerine göre cezalandırılır.
Soru Açıklaması
6.
Dolandırıcılık suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Dolandırıcılık suçunun tamamlanması için yararın sağlanmış olması gerekir.
Soru Açıklaması
7.

T, sevdiği kızın bir başkasıyla evleneceğini duyunca çılgına dönmüş ve bol miktarda alkol alıp cesaret kazandıktan sonra, kızın iş yerinin önünde beklemiş; kızı zorla arabaya bindirerek kaçırmış ve cinsel saldırıda bulunmuştur. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" A, ağırlaştırılmış yağma suçundan dolayı cezalandırılır.
Soru Açıklaması
8.

A, C’ nin kollarından tutar. B de C’nin başına tahtayla vurarak öldürür.


Yukarıda verilen olayda A’nın suça iştiraki için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" Müşterek fail
Soru Açıklaması
9.

Şikâyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Şikâyet şartı sadece fiil yönünden değil suçlu yönünden de aranabilir
Soru Açıklaması
10.

Babasıyla sürekli şekilde tartışan Ahmet, bir akşam sinirli bir şekilde eve gelerek, yemek yemekte olan babası Bilal’a içi fare zehri dolu şişeyi göstererek “Bir gün seni bununla öldüreceğim” der. Buna çok kızan Bilal, masadaki rakı şişesini yaralamak amacıyla oğlunun bacaklarına doğru fırlatır. Şişe, tam o anda yere düşen tespihini almak için eğilen Ahmet’in başına isabet eder.


Ahmet, beyin kanamasından ölür. Bilal’ın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıda kilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "C" Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Soru Açıklaması
logo

11.

Aralarında çıkan tartışma sırasında, A, elindeki demir çubuk ile yaralamak amacıyla B’ nin başına vurmuş, darbenin etkisiyle B iç kanama geçirerek ölmüştür.


Yukarıda verilen olayda A’nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "B" Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Soru Açıklaması
12.

Aralarında çıkan tartışma sırasında, A, elindeki demir çubuk ile yaralamak amacıyla B’ nin başına vurmuş, darbenin etkisiyle B iç kanama geçirerek ölmüştür.


 Yukarıda verilen olayda A’nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "B" Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi dava zamanaşımını kesmez?
Doğru Cevap: "D" Sanık hakkında çağırı kağıdı düzenlenmesi
Soru Açıklaması
14.

A ile karısı B evde tartışırlar. A, B’den evi terk etmesini ister. B, evi terk etmek için kucağındaki üç aylık çocuğunu “öyle ise al çocuğunu” diyerek A’ya doğru atar. A, çocuğu tutamaz. Yere düşen çocuk beyin kanamasından ölür.


B’nin cezai sorumluluğu için aşağıdakiler den hangisi söz konusu olabilir?

Doğru Cevap: "A" Taksirli öldürme
Soru Açıklaması
15.
Şikâyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Şikâyet şartı sadece fiil yönünden değil suçlu yönünden de aranabilir
Soru Açıklaması
16.

A, tartışma sırasında silahıyla ardı ardına ateş ederek B’ yi yaralayıp öldürür; silahtan çıkan mermilerden biri de B’nin hemen yanında duran C’ye isabet ederek, onun da ölümüne neden olur.


A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" İki ayrı öldürmeden sorumlu olur
Soru Açıklaması
17.

Türk Ceza Kanununa göre iradesi dışında gerçekleşen geçici (arizi) bir sebeple davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış kişi hakkında aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Yalnızca cezayı ortadan kaldırır
Soru Açıklaması
18.

A’nın kalabalık bir meydana koyduğu bombanın patlaması sonucu iki kişi ölmüştür.


Yukarıda verilen olayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" İki öldürme suçundan ceza verilir
Soru Açıklaması
19.

Sinan, hemofili hastası olduğunu bildiği Cuma’yı yaralamak kastıyla bacağından yaralar, Cuma bu hastalık nedeniyle kan kaybından ölür.


Sinan’ın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Sadece neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama suçundan sorumludur
Soru Açıklaması
20.

A, kendi otomobiliyle evine Eskişehir yolundan giderken dalgınlıkla kırmızı ışıkta durmamış ve bu sırada bisikletle karşıdan karşıya geçen B’ ye 120 km/saat hızla çarpmıştır. Yaralanan B’yi hemen hastaneye kaldırmış, sağlık personelinden B’nin kurtulması için ne gerekiyorsa yapılmasını istemiştir. Tüm çabalara rağmen B, 3 gün sonra ölmüştür.


Buna göre, A’ nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Taksirli adam öldürmeden sorumludur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.