Kategori «Ortak Yazılı Soruları ve Ders Notları»

9. 10. ve 11. sınıf Kimya ders notları

Karbon Çevrimi Karbon, canlılar tarafından üretilen ve yeryüzünde çevrimsel bir süreç içinde hareket hâlinde bulunan bâr elementtir. •     Atmosferdeki karbon diokıit He su, bitkilerde fotosentez sayesinde birlenerek karbonhidratları oluşturur. •     Çoğu hayvan karbonu yediği bitkilerden alır •     Ot yiyen hayvanlar diğer hayvanlar tarafından yendiğinde karbon da besin zincirine geçer. Öldüklerinde içerdikleri karbon çürümeyle geri kuarabr. …

Biyoloji dersi yazılıya çalışma soruları

BİYOLOJİ DERSİ YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMA SORULARIDIR. 1.)Bilimsel yöntem basamakları…(Nitel-nicel gözlem,veri,hipotez,tahmin,kontrollü deney,teori,kanun tanım ve özellikleri ,örnekler…..vb.) 2.)Biyolojinin çalışma alanları (Anatomi,morfoloji,fizyoloji,histoloji,genetik,botanik,zooloji…… vb) 3.)Hangi bilim adamı hangi alanda çalışmalar yaptı? (Aristo,El Biruni,İbni Sina,Mendel,Darwin,Pastör,Linne…  …..vb) 4.)Bilim adamının özellikleri …? 5.)Canlıların ortak özellikleri(hücre,beslenme,solunum çeşitleri,büyüme gelişme,hareket,boşatım, organizasyon ….vb) 6.)İnorganik bileşiklerin tanımı,özellikleri,önemi ve gruplandırılması….vb? 7.)Organik bileşiklerin tanımı,özellikleri,önemi,gruplandırılması? 8.)Suyun özellikleri,önemi…vb? 9.)Asitlerin tanımı,genel özellikleri,asitlere …

Hayatımızda kimya

HAYATIMIZDA KİMYA SİMYA -Simyacıların kullandıkları:kostik soda, kükürt, Hg, sönmüş kireç,HNO3 vb. -Çalıştıklarıalanlar*Maddelerinişlenmesi:barut,sabun,cam,mürekkep,kozmetik,seramik,esans üretimi *Maddelerin karıştırılması -En ünlü Müslüman simyacı:Cebbar cin Hayyam. -Kimya biliminin oluşumunda rol oynayanlar:Robert Boyle,Lavoisier -Empedoklese’e göre 4 element:Hava,su,toprak,ateş -Aristo’ya göre *hava:ıslak ve sıcak *ateş:kuru ve sıcak *toprak:kuru ve soğuk *su:ıslak ve soğuk -Berzelius Rönesans döneminde elementlerin simgelerini bulur SABUNLAR -Bitkisel veya hayvansal …

Arapça ders notları

ARAPÇA 2 DERSİNİNİN NOTLARI TÜREYİŞ YÖNÜNDEN İSİMLER 1.ÜNİTE 2’ye ayrılır.1-CAMİD 2-MÜŞTAK CAMİD:İsmin doğal halidir.Ek almamıştır.Herhangi bir fiilden türememiştir. gibi المثل: عين ماء MÜŞTAK:Başka bir kelimeden türetilen isimdir. gibi المثل: جلس=مجلس كتب=مكتب MÜŞTAK İSİMLERİN ÇEŞİTLERİ 2ye ayrılır. 1.Fiileden türeyen isimler onlarda 8 çeşittir. 2. İsimden türeyen isimler toplam 2 çeşittir. FİİLDEN TÜREYEN İSİMLER 1.İSMİ FAİL=İsmi yapanı …

Biyoloji kısa ders notlar

  Monomerler sindirilemez. Monomer yadımlanması, SOLUNUM demektir. Polimer yadımlanması SİNDİRİM (HİDROLİZ) demektir. Hidroliz reaksiyonlarında ATP HARCANMAZ. ATP harcanmayan reaksiyonlar hücre dışında DA gerçekleşebilir. Dehidrasyon sentezinde, ATP harcanır, Su açığa çıkar. Biyolojide ATP kullanılmayan üç tane reaksiyon vardır: DİFÜZYON, OSMOZ, HİDROLİZ Biyolojide ENZİM kullanılmayan  iki tane reaksiyon vardır: DİFÜZYON ve OSMOZ Kolaylaştırılmış Difüzyonda Basit Difüzyondan farklı olarak TAŞIYICI PROTEİN ve ENZİM kullanılır. Kolaylaştırılmış Difüzyonda kesinlikle ATP harcanmaz ve Kolaylaştırılmış Difüzyon da Basit Difüzyonda olduğu gibi …

9. 10. 11. Sınıf Fizik Dersi Önemli Formüller

W=F.∆x w=iş, joule F= kuvvet, Newton X=yol, metre Ws =-fs . ∆x Ws= sürtünmenin yaptığı iş fs=sürtünme kuvveti (- yönünü gösterir) x=yol x=1/2.a.t2 X=yol A=ivme T=zaman F=mtop.a F=kuvvet M=toplam kütle A=ivme P=w/t P=güç (watt) w=iş(joule) t=zaman(saniye) Ep=mgh Ep=potansiyel enerji mg=kütle h=yükseklik Ek=1/2mv2 Ek=kinetik enerji m=kütle v=hız Cismin üzerine yapılan net iş kinetik enerji değişimine eşittir. …