Kategori «12.Sınıf Yazılı Soruları ve Ders Notları»

12.sınıf ingilizce dersi yazılı soruları

…………………LİSESİ                                   A 2014-2015 EDUCATION YEAR 2ND TERM 2nd ENGLISH EXAM FOR 12TH GRADES Name-Surname:                                                                                           Number: 1.If I …………. quickly ,I wouldn’t have been late fort he party. A.drove                                B.drive                                 C.had driven                       D.have driven 2.If you study regularly, you …………………….. the exam. A.can pass                           B.passed                             C.would pass                      D.have passed 3.Ayşe …

Coğrafya 12. sınıf ödev konuları

       12.SINIF ÖDEV KONULARI   Dünyadaki ilk kültür merkezleri Küresel ısınma (nedenleri ve insan hayatına etkileri) (Powerpoint sunu olabilir) Türkiye’de dış ticaret ve dış ticaret politikaları Ülkemizde Coğrafi Bölgeleri oluşturan faktörler. Türkiye’de ulaşım sistemlerinin gelişimi (kara, hava, deniz ve demiryolları) Türkiye’nin sınırları içindeki ve çevresindeki petrol ve doğalgaz boru hatları Ülkemizdeki ve çevresinde bulunan …

12.sınıf ingilizce yazılı soruları 2

READING A1 – Read the article and answer the questions (5×4=20p) World record 80 years of marriage A British couple has broken the world record for having the longest marriage. Percy Arrowsmith, 105, and 100-year-old Florence celebrated their eightieth wedding anniversary on June 1. They got married on June 1, 1925, in Hereford, England. Britain’s Queen Elizabeth sent the world record-breaking pair a congratulatory card. …