Soru-Cevap

Kurum Etiği Nedir?

10 Mayıs 2017 0

Kurum etiği (kamu yönetimi etiği) en genel ifadeyle, kamu hizmetlerinin sunulmasında, kamu kaynaklarının yönetiminde ve kamusal kararların alımında karşılaşılan etik […]

Soru-Cevap

Kusurlu imkansızlık nedir?

31 Mart 2017 0

KUSURLU İMKANSIZLIK   Sözleşme kurulmadan önceki imkansızlık ·         Borçlu kusursuz ise mutlak butlan sebebidir. ·         Borçlu kusurlu ise sözleşme öncesi […]

Soru-Cevap

Borçlunun temerrüdü nedir?

31 Mart 2017 0

BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ   ŞARTLARI İfası mümkün bir borç olmalı Borç muaccel olmalı Borçluya ihtar çekilmeli. (ihtar kural olarak şekle tabi […]

Soru-Cevap

Bütçelerin uygulanma esasları nelerdir?

31 Mart 2017 0

BÜTÇELERİN UYGULANMA ESASLARI Ödeneklerin Kullanılması:Genel bütçe esasındaki kamu idareleri ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye bakanlığına gönderir. […]

Soru-Cevap

Devletin borçlanma nedenleri nelerdir?

31 Mart 2017 0

DEVLETİN BORÇLANMA NEDENLERİ Borçlanmanın mali nedenleri: Bütçe döneminde ortaya çıkana ön görülmemiş olağan üstü hizmetlerin ve giderlerin finansmanında gelir iradesinin […]

Soru-Cevap

Çağdaş mali yaklaşımlar nelerdir?

31 Mart 2017 0

Çağdaş mali yaklaşımlar: Hukuki yaklaşımlar:Devletin mali faaliyetlerinde hukuki faktör ağırlık taşımaktadır.kamu harcamalarının finansman kaynaklarının ve yönetimleri mali yükleri topluma adil […]