Türkçe Ders Notları

Türkçe ders notları-Yapım ve çekim ekleri

10 Aralık 2015 0

Yapım ve Çekim Ekleri ekler_ve_sozcuk_yapisi A) İSİM ÇEKİM EKLERİ: 1) Çokluk Eki: İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirirler. *elmalar,çocuklar ,öğrenciler. 2)Hal […]

Türkçe Ders Notları

Türkçe ders notları-Yazım kuralları

10 Aralık 2015 0

Yazım Kuralları 1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı: Türkçede  üç çeşit “ki” vardır:Bağlaç olan“ki”,sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi […]

YGS-LYS Notları

Felsefe ders notları-YGS-LYS

10 Aralık 2015 0

FELSEFE NOTLARI Akımlar: Rasyonalizm (Akılcılık) Empirizm (Deneycilik) sensüalizm (Duyumculuk) Kritisizm (Eleştiricilik) Pozitivizm (olguculuk) Neopozitivizm (Analitik Felsefe) (Mantıkçı Empirizm) Entüisyonizm (Sezgicilik) […]

Türkçe Ders Notları

Türkçe ders notları-Zamirler

10 Aralık 2015 0

Zamirler İsimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir.Bütün zamirler sıfatlardan farklı olarak isim çekim eki alabilir.  A)Kişi (Şahıs) Zamirleri: Sadece insan isimlerinin yerini […]

Türkçe Ders Notları

Türkçe ders notları-Zarflar (Belirteçler)

10 Aralık 2015 0

Zarflar (Belirteçler) Fiilerin fiilimsilerin sıfaların ya da kendisi gibi zarf olan sözcüklerin anlamlarını “yer-yön, ölçü-miktar, durum, zaman ve soru” kavramlarıyla […]

YGS-LYS Notları

Ygs-Lys edebiyat notları

8 Aralık 2015 0

Milli edebiyatı sadece sade dil ve hece veznine indirgemişler, top- lum yararına yazmayı bir tarafa bırakmışlardır.Anadolu’ya ve Türk mille- tine […]

YGS-LYS Notları

YGS-LYS Türkçe cümlede anlam ders notu

8 Aralık 2015 0

Cümlede Anlam 1.EŞANLAMLI YA DA YAKIN ANLAMLI CÜMLE Farklı sözcüklerle kurulan fakat aynı düşünceyi anlatan cümlelerdir. —-Sevgi sadakatle taçlaşmadıkça ömrü […]