Coğrafya Ders Notları

YGS-LYS Asya kıtası özellikleri?

2 Ocak 2016 0

ASYA KIT’ASI Kıt’anın doğusunu Büyük okyanus, güneyini Hint okyanusu, batısını Akdeniz, Karadeniz ve Avrupa, kuzeyini ise Kuzey Buz denizi oluşturur. […]

Coğrafya Ders Notları

YGS-LYS Afrika kıtası özellikleri?

2 Ocak 2016 0

AFRİKA KIT’ASI Kıt’a; kuzeyde Akdeniz, doğuda Kızıldeniz ve Hint okyanusu, batı ve güneybatıda ise Atlas okyanusu ile çevrilidir. Kıt’anın kuzeyinde […]

Coğrafya Ders Notları

YGS-LYS Amerika kıtası özellikleri?

2 Ocak 2016 0

AMERİKA KIT’ASI Kuzey ve Güney olmak üzere iki kıt’a olan Amerika’ nın doğusunda Atlas okyanusu, batısında Büyük okyanus yer almaktadır. […]

Coğrafya Ders Notları

YGS-LYS Antartika kıtası özellikleri?

2 Ocak 2016 0

ANTARKTİKA KIT’ASI Güney Kutbu çevresinde yer alan kıt’anın % 95’i buzullarla kaplıdır. Kıt’ada yüksekliği fazla olan bazı dağlar bulunur. Kıt’ada […]

Türkçe Ders Notları

Gerçek anlam nedir?

2 Ocak 2016 0

GERÇEK (TEMEL) ANLAM: Bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına denir. Yani bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek […]

Türkçe Ders Notları

Yan anlam nedir?

2 Ocak 2016 0

YAN ANLAM: Bir sözcüğün gerçek anlamı yanında kullanımına bağlı olarak yeni anlamdır.

Türkçe Ders Notları

Mecaz anlam nedir?

2 Ocak 2016 0

MECAZ ANLAM:  Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında yepyeni bir anlamda kullanılmasıdır. * Adamın tarladaki bütün ekinleri yandı. ( gerçek) * […]

Türkçe Ders Notları

Terimsel anlam nedir?

2 Ocak 2016 0

TERİMSEL ANLAM (TERİM): Bilim sanat, spor, ya da çeşitli meslek dallarıyla ilgili özel kavramları karşılayan sözcüklerdir. * Nota müziğin anahtarı […]

Türkçe Ders Notları

Yansıma sözcükler nelerdir?

2 Ocak 2016 0

YANSIMA SÖZCÜKLER:  Doğadaki seslerin insanlar tarafından taklit edilmesine denir. * Bu köpek neden havlıyor? * Bir patlama sesiyle irkilmiştik. * […]

Türkçe Ders Notları

Somut ve soyut anlamlı sözcükler nelerdir?

2 Ocak 2016 0

SOMUT VE SOYUT ANLAMLI SÖZCÜKLER: Varlığını beş duyu beş duyu organıyla algılayabildiğimiz  kavramlar somut; beş duyu organımızdan  hiçbiriyle algılayamadığımız, varlığını […]

Türkçe Ders Notları

Nicel ve nitel anlamlı sözcükler nelerdir?

2 Ocak 2016 0

 NİTELİK  VE  NİCELİK   ANLAMLI SÖZCÜKLER:  Bir şeyin nasıl olduğunu , ne gibi özellikler taşıdığını anlatan  sözcüklere  nitelik  anlamlı  sözcükler denir. […]