YDS İngilizce Notları

YDS Parçayla ilgili sorular için ipuçları

27 Aralık 2015 0

PARÇAYLA İLGİLİ SORULAR …’nci – …’ncu soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Comprehension (anlama) soruları birkaç tip olarak karşınıza çıkmakta ve […]

YDS İngilizce Notları

YDS Cümle tamamlama soruları ipuçları

27 Aralık 2015 0

CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI …’nci – …’ncu sorularda, cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. Cümle tamamlama sorularında en ağırlıklı olarak bağlaçlar […]

YDS İngilizce Notları

YDS Özel kelimeler ve anlamları

27 Aralık 2015 0

indispensable zorunlu, mecburi, kaçınılmaz, zaruri, gerekli, öncelikli   indispensable zorunlu, mecburi, kaçınılmaz, zaruri, gerekli, öncelikli   purposefully amaçlı   magnify […]

YDS İngilizce Notları

YDS Spesifik notlar

27 Aralık 2015 0

SORU KÖKÜ İLE SEÇENEK ARASINDA PARALELLİK BENZERLİK,EŞ ANLAMLI AYNI ANLAMLI KELİMELER VARSA JUST AS SORU KÖKÜNDE HAVE/HAS V3 VARSA SEÇENEKTE […]

YDS İngilizce Notları

YDS Verb-Preposition

27 Aralık 2015 0

VERB PREPOSITION   A     absorb in   account for   add to   adjust to   admit to […]

YDS İngilizce Notları

YDS Dil bilgisi notları

27 Aralık 2015 0

DİLBİLGİSİ SORULARI THAT Virgülden sonra that kullanılmaz (non-defining relative clause) Preposition (edat) dan sonra that kullanılmaz. ( on that – […]

YDS İngilizce Notları

YDS if kullanımı

27 Aralık 2015 0

First conditional: If I have enough time, I will study English. . We will have to go without him if […]

YDS İngilizce Notları

YDS Özel durumlar

27 Aralık 2015 0

Shelves were built to adapt the library for use as an office. In an exercise designed to be as real […]