Kategori «Sosyoloji Ders Notları»

Türkiye’nin toplumsal yapısı final soruları

TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI – FİNAL İlkel toplum kölecilik, feodalizm, kapitalizm ve sosyalizm insanlığın farklı üretim ilişkilerine dayanarak kurduğu toplumsal-ekonomik sistemlerdir görüşünü savunan / Çalışma konusu dinin sınıflar arası ilişkilerdeki ideolojik işlevidir diyen KARL MARX Klasik iktisat  teorisinin kurucusu / görünmez el (serbest fiyat) mekanizmasını tanımlayan ADAM SMITH Piyasayı esas alan “biçimsel tanım” da tüm toplumun …

Türkiye’de sosyoloji final soruları

TÜRKİYEDE SOSYOLOJİ – FİNAL Yaptığı köy sosyolojisi çalışmalarında köyleri ağ köyleri/efendi köyleri/ halk köyleri/karışık köyler şeklinde tanımlayan / devletin bütün teşebbüsleri elinde tutması devlet mekanizmasının şişmesine ve işlemez hale gelmesine sebep olur diyen CAHİT TANYOL 1950 lerde dil sosyolojisi yapmaya çalışan / dili toplumsal bir fenomen olarak gorulmeli ve diğer toplumsal fenomenlerle ilişkileri, etkileşimleri sosyolojik …

Çevre sosyolojisi final soruları

ÇEVRE SOSYOLOJİSİ – FİNAL Çevresel kriz ile ilgilenen teorisyenler HARPER, BECK, GIDDENS, INGLEHART Derin ekoloji terimi kullanan ARNE NEASS Greenpeace’nin kurucusu BOB HUNTER Greenpeace’in uluslar arası bir nitelik kazanmasında önemli rol oynayan işadamı DAVID MC TAGGART Kent mekanında tüketim bağlamında ele alan sosyolog / yeni yoksulluğun belirleyici ölçütleri arasında tüketim ve tüketicilik olgusu olduğunu beyan …

Sosyolojiye giriş ders notu

SOSYOLOJİYE GİRİŞ Saint Simon : Sanayi toplumu kavramı İlk sosyolog,ilk sosyalist Pozitivist Evrimci Muhafazakar Feodal , askeri , sanayi toplumları Sosyal fizik Auguste Comte : Sosyolojinin isim babası Pozitivist Evrimci Toplumsal statik – toplumsal dinamik Tarihsellik Teolojik aşama : insan düşüncesi her şeyi doğaüstü güçlerle açıklar Metafizik aşama : soyut düşüncelerle açıklar Pozitif aşama : …

Sosyoloji dönemleri ve adımları

SOSYOLOJİ DERS NOTLARI Sosyolojinin temel konusu toplumdur.(toplum içindeki insan ilişkileri ve süreçler). Toplumdaki insanları, kurumları, yapıları etkileyen bir olayın olması özünde olayın sosyolojik olduğunu gösterir. Ancak toplumsal olaylar doğrudan kendilerini göstermezler, ancak bizler herhangi bir olayın ortaya çıkardığı sonuçları görebiliriz. Sosyologlar ise; bu olayları yorumlayarak çeşitli olgulara ulaşırlar(biz buna Sosyolojik Tahayyül diyoruz-Wright Mills’in ortaya attığı …

Sosyoloji ders notu

*Bir konunun sosyolojinin konusuna girebilmesi için; -Toplumu etkilemesi gerekir. -Konun engellenebilir ve çözümlenebilir olması gerekir. *Sosyolojik olaylar doğrudan gözlemlenemez.Dolaylı yoldan belirlenir. *Sosyolojik olaylar yorumlanarak,hayal edilerek(tahayyül) netlik kazanaır. *’’Sosyoloji tahayyül etmek demektir’’ sözü Wright Mills’e aittir. *Tahayyül olguları kafada kurmaktır.Tahayyül uydurma değildir. *Sosyolojik tahayyülün üç temel adımı vardır; 1.Özelin içinden geneli çıkartmaktır.Örneğin;bir insanın intihar etmesi.Ama neden …