Kategori «Psikoloji Ders notları»

Psikoloji ile ilgili film listesi

İLGİLENENLER İÇİN PDR DERGİSİNİN DERLEDİĞİ 130 PSİKOLOJİK FİLM 1- Yağmur Adam (Otizm) 2- Benim Adım Sam (Zeka geriliği olan bir baba ve kızı) 3- Sol ayağım (Fiziksel engeli olan bir adam) 4- Guguk Kuşu (Psikiyatri kliniğinde geçen olaylar) 5- Aklım Karıştı (Psikiyatri kliniğinde geçen olaylar) 6- Akıl Oyunları (Şizofreni) 7- Wilber Ölmek istiyor (İntihar ve …

Psikoloji ders notları

  Psikoloji bilimi nedir? Psikoloji insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Ölçülebilen her dav¬ranış ve motivasyon, düşünme, anlama gibi içsel olgular psikoloji biliminin çalışma konusudur. İnsanı anlamaya çalışmak sadece psikologlara özgü bir çaba değildir. Ancak psikoloji bir bilim dalıdır. İnsan davranışını anlamaya çalışırken fi¬zik, biyoloji gibi doğa bilimleri tarafından da kul¬lanılan bilimsel …

Ahlaki Gelişim ve Profesyonellik

AHLAKİ GELİŞİM VE PROFESYONELLİK    Kimileri etik duyarlığı kişisel bir özellik olarak görür. Buna sahipsindir ya da değilsindir; doğru şeyin ne olduğunu aile yaşantısında ya da okulda öğrenirsin veyahut hiç kimse, hiçbir toplumsal kurum sana ahlaki olarak doğru şeyin olduğunu gösteren bir yeterlik kazandırmaz. Bu bakış açısına göre, iyi insanlar ve kötü insanlar diye ikili …

Mantık ders notları

Mantık Ders Notları MANTIK DERS NOTLARI   KLASİK MANTIK DERS NOTLARI I. Ünite: KLASİK MANTIKA. MANTIĞIN ALANI ve İLKELERİ 1- Mantığın Tanımı Düşünmeye dayalı olan her alanın doğruluğu düşünme eyleminin doğru yapılmasına bağlıdır. Çok uzun zamanlardan beri kullanılan mantık, bizlere doğru düşünmenin yollarını gösteren bir bilimdir. Mantığın temel amacı (bilimsel dilden günlük dile kadar tüm …

Psikolojinin temel yaklaşımları

Psikolojinin Temel Yaklaşımları Psikolojinin temel yaklaşımları konusuna geçmeden önce psikoloji nedir önce ona bakalım. Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışların temelinde yatan nedenleri araştıran bir bilim dalıdır. Ancak Kpss bazında baktığımızda bizi en çok ilgilendiren taraf psikolojinin çevre,insan ve davranışlar üçgeni üzerinde durması olacaktır. Psikoloji, insanın kendi davranışlarını daha iyi anlamasına , eğer davranışlarında …

Psikolojinin alt dalları

Psikolojinin Alt Dalları Psikolojinin alt dalları 4 bölümden oluşmaktadır. Bunlar Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Psikometrik Psikoloji ve Uygulamalı Psikoloji alanlarıdır. Kpss A grubu ve Kpss Gelişim Psikolojisi konularına soruları yaydığımızda bu alandan çok fazla soru çıkmamıştır bugüne kadar. Ancak bu çıkmayacağı anlamına da gelmez. Her konuyu teker teker incelemeliyiz ki çeldirici şıkları bile ortadan kaldıralım. …

Psikolojide araştırma yöntemleri

Psikolojide Araştırma Yöntemleri Kpss eğitim bilimleri gelişim psikolojisi içinde yer alan psikolojide araştırma yöntemleri betimsel, deneysel ve istatistiksel (korelasyonel) yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. 1) Betimsel Yöntemler: Belli bir davranışın tanımlanması, sınıflanması ve diğer davranışlarla olan ilişkilerin belirlenmesine yönelik oluşturulan yöntemlerdir. Betimsel yöntemler de kendi içinde birçok alt başlığı barındırmaktadır. a) Doğal Gözlem:Bir davranışı doğal ortamda hiçbir etki …

KPSS Eğitim bilimleri önemli notlar

KRİTİK BİLGİLER Öğrenilmiş çaresizlik klasik koşullanma, kendini gerçekleştiren kehanet edimsel koşullanma ilkesidir. Kaçma koşullanması klasik koşullanma yoluyla, kaçınma koşullanması edimsel koşullanma yoluyla öğrenilir. Dersin hedeflerini açıklama (hedeften haberdar etme) ve konu başlıklarını açıklama öncelikle güdülemeyi sağlar. Bir öğremende bulunması gereken yeterliklerin en fazla olanından en aza doğru sıralanışı; alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel yetenek …