Kategori «Vatandaşlık Ders Notları»

KPSS Vatandaşlık bilgisi kapsamlı ders notu

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Sosyal hayatı düzenleyen kurallar Din kuralları Ahlak kuralları Görgü kuralları Hukuk kuralları Hukuk Kurallarının Özellikleri Toplumsal hayatı düzenler Yaptırımı maddidir. Cebridir. (Devletin zor kullanma gücü) Devlet gücüyle desteklenmiştir. Geneldir. Soyuttur. (bir olaya değil benzer özellikler gösteren tüm olayları kapsayacak şekildi düzenlenmiştir.) Değişkendir. Süreklidir. Hukukun İşlevi Hukuk toplumda Barışı, Huzuru, Adaleti Güvenliği sağlar. …

Vatandaşlık bilgisi kısa notlar

VATANDAŞLIĞA ÇALIŞMAKTAN SIKILIYORUM DİYENLER – Cebri icra: borcunu yerine getirmeyen kimsenin devlet gücüyle borcunu yerine getirmeye zorlanması – Butlan : hukuki işlemlerin geçersiz kabul edilmesi – Pozitif hukuk: bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının hepsi – Mevzu kukuk: bir ülkede yetkili makamlar tarafından yapılan yürürlükte olan hukuk kurallarının tümü …

KPSS-YGS-LYS Önemli notlar-Ezber şifreleri

Türkiyedeki kağıt fabrikaları: KAZMaM GiBİ K(Kastamonu-Taşköprü),A(Afyon),Z(Zonguldak-Çaycuma),M(Mersin-Taşucu),A,M(Muğla-Dalaman) G(Giresun-Aksu),İ,B(balıkesir),İ(İzmit)  KIZILIRMAK ÜZERİNDE BULUNAN BARAJLAR: HOKKA…Hirfanlı,O,Kesikköprü,Kapulukaya,Altınkaya YEŞİLIRMAK ÜZERİNDE: HAS…Hasan uğurlu,Almus,Suat uğurlu FIRAT NEHRİ ÜZERİNDE:K…AK…Keban,Atatürk,Karakaya Türkiye’deki tektonik göller:BASİT MUHASEBE B urdur gölü,A cıgöl,S apanca gölü,İ znik gölü,T uz gölü,M anyas Gölü,U lubat gölü,H azar (Hozapin) gölü,A kşehir gölü,S eyfe gölü,E ber gölü,B eyşehir gölü,E ğirdir gölü KARSTİK GÖLLER:S S K…..S …

KPSS Tarih-Coğrafya-Vatandaşlık bilgisi ezber şifreleri

  COĞRAFYA DERSİ ŞİFRELERİ  Heyelan Set Gölleri: UYSAT: Uzungöl, Yedigöller, Sera, Abant, Tortum Rüzgârlar: KaYıP SaKaL  : Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos Ülkemizde Doğalgaz Santralleri: OHA: Ovaakça, Hamitabat, Ambarlı Ege Bölgesinde En Çok Yetişen Ürünler: ZÜHTİ Zeytin, Üzüm, Haşhaş, İncir İç Anadolu Bölgesindeki Platolar: HUCOB Haymana, Uzunyayla, Cihanbeyli, Obruk, Bozok Ege’deki Kırık Dağlar: MAYBAM …

Temel yurttaşlık bilgisi ders notu

1.Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir? 1924 Anayasası 3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir? 1787 ABD anayasası 4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir? 1808 Sened-i Ittifak 5.Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir? 1982 Anayasası 6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, …

Kamu hakları ve özel haklar (KPSS Vatandaşlık)

Kamu Hakları ve Özel Haklar Kamu hakları ve özel haklar kpss vatandaşlık dersinde hakkın türleri içinde işlenmektedir. Hakkın türleri kamu hakları ve özel haklar olarak 2 alt başlıkta incelenmektedir. Kamu hakları da özel nitelikli kamu hakları ve genel nitelikli kamu hakları olarak ikiye ayrılmaktadır. Öncelikle kamu haklarını inceleyelim. Kamu Hakları Kpss vatandaşlık dersinde hakkın türleri içinde …

Hak ve hakların korunması (KPSS Vatandaşlık)

Hak Kavramı ve Hakların Korunması Hak kavramı ve hakların korunması konusu kpss vatandaşlık konu anlatımı dahilindedir. Bu bölümde hak kavramı ve hakların korunmasını incelerken hakları doğuran olaylar ile hakların kazanılması konularına da değineceğiz. Hak Kavramı Hak kavramı, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere ve kişilerin hukuk düzeni tarafından korunan menfaatlerine denir. Hukuk kelimesi de hak kelimesinden …

KPSS Vatandaşlık-Anayasa hukuku ve normlar hiyerarşisi

Normlar Hiyerarşisi Normal hiyerarşisi Anayasa > Kanun > Tüzük > Yönetmelik > Genelge > Yönerge şeklinde oluşmaktadır. Milletler arası antlaşmalar, Kanun hükmünde kararnameler ve Meclis içtüzüğü kanunlara eş metin olarak sayılmaktadır. Anayasa: Kpss vatandaşlık dersinin en yaygın içeriklerinden biri olan Anayasa, bir devletin kuruluşunu, örgütlenişini, temel organlarının işleyişini, devlet iktidarının el değiştirmesini düzenleyen ve kişilerin hak ve özgürlüklerini …

2016 KPSS’de çıkabilecek güncel sorular

2016 KPSS’de Çıkabilecek Güncel Konular 500 Güncel Soru ve Cevabı 1.Mart 2013 verilerine göre Türkiye ihracatında ilk sırayı motorlu kara taşıtları almıştır. Ayrıca  Mart 2013 verilerine göre en fazla ihracat Almanya, en fazla ithalat Çin ile olmuştur. 2.2012 yılında açıklanan verilere göre G20 ülkeleri içindeki işsizlik oranlarında Türkiye  17. sırada 2014  – IMF ye borcumuz …

1980 Sonrası Türkiye

1980 SONRASI TÜRKiYE Siyasi Gelişmeler 1987’de yapılan referandum ile 12 Eylül askerî müdahalesi sonucunda siyaset yasağı konan Süleyman Demirel,  Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş’in siyasi yasakları kalktı. Kasım 1987 seçimlerinden ANAP yine birinci parti olarak çıktı.31 Ekim 1989’da TBMM kararıyla cumhurbaşkanı olan Turgut Özal’ın yerine Yıldırım Akbulut başbakan oldu. Turgut Özal’ın 1993 yılında …

KPSS Vatandaşlık soruları

KPSS VATANDAŞLIK SORULARI Not: Cevaplar aşağıdadır. 1- Sosyal güvenlik hakkı Anayasanın hangi bölümünde düzenlenmiştir? a) Kişinin hak ve ödevleri b) Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler c) Temel hak ve ödevler d) Siyasi haklar ve ödevler e) Mali ve ekonomik hükümler 2- Aşağıdakilerden hangisi devletin bir unsurudur? a) Egemenlik b) Meşruluk c) Adalet d) Eşitlik …

KPSS Vatandaşlık bilgisi ders notu

2015 KPSS Vatandaşlık Ders Notları Temel Hukuk Bilgileri Temel Hukuk Bilgileri konusuna hukuk kelimesinin anlamı ile başlayalım. Hukuk kelimesi Arapça ”hak” kelimesinin çoğuludur. Peki hukuk neden vardır? Toplumsal hayatın sürebilmesi içi gerekli olan düzen için hukukun var olması gerekmektedir. Bunlarına başında da sosyal hayatı düzenleyen kurallar gelmektedir. Biz bunlara Toplumsal Düzen Kuralları diyoruz. TOPLUMSAL DÜZEN …

KPSS Vatandaşlık bilgisi notları-Yargı

YARGI 1982 Anayasasına göre yargı yetkisi bağımsız mahkemelere verilmiştir. Bağımsız mahkemeler bu yetkiyi Türk milleti adına kullanır. Genel Hükümler Mahkemelerin Bağımsızlığı Hakimler Görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin …

KPSS Vatandaşlık bilgisi notları-Temel haklar ve ödevler

TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER Kişinin hak ve hürriyetleri üç başlık altında ele alınmıştır. “koruyucu haklar” “isteme hakları” “siyasi hak ve ödevler” Koruyucu Haklar: Devletin, kişiye ait bu hakları korumak zorunda olmasından ve müdahale edememesinden dolayı koruyucu haklar olarak adlandırılmış, negatif statülü haklar da denilir. İsteme Hakları: Daha çok devletten istenen haklar da denilen isteme haklarına …