Kategori «Türkçe Ders Notları»

Türkçe ders notları-Yapım ve çekim ekleri

Yapım ve Çekim Ekleri ekler_ve_sozcuk_yapisi A) İSİM ÇEKİM EKLERİ: 1) Çokluk Eki: İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirirler. *elmalar,çocuklar ,öğrenciler. 2)Hal Ekleri:- i,-e,-den,-de  ekleridir. *Kitabı ver (belirtme hali) *Yola bak  (Yönelme hali) *Evden geliyorum  (Çıkma hali) *Sende kaldı  (Bulunma hali) *Sıradan insanlarla işim olmaz.(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur) *Bunlar gözde çocuklardır.(Sıfat yapmıştır ve …

Türkçe ders notları-Yazım kuralları

Yazım Kuralları 1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı: Türkçede  üç çeşit “ki” vardır:Bağlaç olan“ki”,sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.Bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.Sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın. *Cümle içerisinde –ki’den sonra –ler …

Yazımı en fazla karıştırılan sözcükler

A acayip acente acımtırak açgözlü açık hava açık oturum açık sözlü açıkgöz açıortay ada çayı adamakıllı adım başı aerobik AET’nin aforoz ağaçkakan ağır kanlı ağırbaşlı ağırsıklet ağız birliği ağız dolusu ağustos böceği Akdeniz’in doğusu aklı sıra aklıselim akordeon akort etmek aksesuar akşamüstü akupunktur alaca karanlık albeni alçak basınç alçakgönüllü alelacele alelacele alem (bayrak) âlem (evren) …

Türkçe ders notları-Zamirler

Zamirler İsimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir.Bütün zamirler sıfatlardan farklı olarak isim çekim eki alabilir.  A)Kişi (Şahıs) Zamirleri: Sadece insan isimlerinin yerini alan zamirlerdir. *Ben, sen, o;biz, siz, onlar. *Görüyorum beni okşayan gözlerindeki geceyi. *Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? * “Bana kucaklarında seni getiriyorlar; Ben de sonra o seni getiriyorum sana.” *Mavi denizlerin ötesinde bulacağım seni …

Türkçe ders notları-Zarflar (Belirteçler)

Zarflar (Belirteçler) Fiilerin fiilimsilerin sıfaların ya da kendisi gibi zarf olan sözcüklerin anlamlarını “yer-yön, ölçü-miktar, durum, zaman ve soru” kavramlarıyla açıklayan sözcüklerdir. 1)DURUM ZARFLARI Fiilleri veya fiilimsileri, nitelik, sebep, kesinlik, olasılık, yineleme, yaklaşıklık gibi anlamlarla belirten zarflardır.Fiile nasıl sorusunu sorarak buluruz. *Manş denizini yüzerek geçti (N) *Bu gece yıldızlar pırıl pırıl yanıyordu (N) *Öfkeyle kalkan, …

Türkçe ders notları-Fiiller (Eylemler)

Fiiller (Eylemler)            Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere denir. Pratik olarak ismi fiilden ayırmak için –me, -ma  olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek mastar ekini kullanırız.Eğer bir kelimenin sonuna –ma ,-me olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek  mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiil demektir.Getiremiyorsak o kelime isim …

“de” bağlacının ve “de” bulunma durum ekinin yazımı

“de” bağlacının ve “de” bulunma durum ekinin yazımı: “de” “da” bağlacı da tıpkı “ki” bağlacı gibi ayrı bir sözcük olduğu için daima ayrı yazılır.Bulunma durum eki olan “-de,-da, -de,-ta” ise eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. “de,da” bağlacıyla “-de,-da,-te,-ta” ekleri birbiriyle karıştırılmamalıdır.Pratik olarak birbirinden şu şekilde ayırt ederiz:Cümle içerisinde cümleden “de”yi çıkartırız,eğer cümlenin yapısında bir bozukluk olmuyorsa …

“ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı

1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı: Türkçede üç çeşit “ki” vardır: Bağlaç olan“ki”,sıfat yapan “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.Bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.Sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın. *Cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk …

Türkçe düşünce yazıları ders notu

TÜRK DİLİ (DÜŞÜNCE YAZILARI) YAZILI ANLATIM TÜRLERİ Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü ya da yazılı olarak, etkileyici bir şekilde anlatma isteği edebiyatın doğmasına neden olmuştur. Edebiyatın oluşumu içerisinde yazının biçim ve içerik özelliklerine o yazının türü denmektedir. Bilgi verme amacı güden yazılardır. MAKALE: Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal, kültürel konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı …

Türkçe yazım kuralları ders notu

TÜRK DİLİ (YAZIM KURALLARI) Yazım Kuralları Konu Anlatımı Anlatılmak istenenin, yazı dilinde, karışıklığa yol açmadan, her okuyanın anlayacağı biçimde aktarılması için ortaya konan kurallardır. Bu kuralların başlıcaları şunlardır: Büyük Harflerin Kullanımı Cümleler, dizeler büyük harfle başlar. Dün hava çok güzeldi. Annemizden izin alıp dışarı çıktık. Bir ılık bahar yağmuru yağar, Alır kirleri bir bir üzerimizden. …