Türkçe Ders Notları

Genel ve özel anlamlı sözcükler nelerdir?

2 Ocak 2016 0

GENEL VE ÖZEL ANLAMLI SÖZCÜKLER: Karşıladıkları varlığın tamamını belirten sözcüklere genel anlamlı  sözcükler  denir. Tek  bir  varlığı  karşılayan sözcüklere ise […]

Türkçe Ders Notları

YGS LYS -ki’nin yazımı ders notu

29 Aralık 2015 0

-Kİ ‘NİN YAZIMI Türkçede üç farklı “ki” vardır: sıfat yapan “–ki”, ilgi zamiri “–ki” ve bağlaç olan “ki”. a) Sıfat […]

Türkçe Ders Notları

YGS LYS Fiilimsiler ders notu

29 Aralık 2015 0

Fiilimsiler üç ana grupta incelenir. 1) İSİM – FİİLLER (AD – EYLEMLER): Fiil soylu sözcüklerin sonuna –mak, -mek , -ış, […]

Türkçe Ders Notları

YGS LYS Fiilde çatı ders notu

29 Aralık 2015 0

Fiilde Çatı NESNESİNE GÖRE ÇATI (NESNE- YÜKLEM İLİŞKİSİ): Nesnesine göre çatı ,yüklemin nesne alıp almamasına göre değerlendirilir. 1)Geçişli ve Geçişsiz […]

Türkçe Ders Notları

YGS LYS Dil bilgisi soru tipleri

29 Aralık 2015 0

  Dil Bilgisi Soru Tipleri 1) Altı çizili sözcüklerden hangisi türü ya da işlevi bakımından farklıdır derse; (isim,sifat,zarf,zamir,ünlem,edat olduklarina bakilir) […]

Türkçe Ders Notları

YGS LYS Ses bilgisi ders notu

29 Aralık 2015 0

Büyük Ünlü Uyumu: Sözcüğün ünlüleri arasındaki kalınlık incelik uyumudur. İlk hecedeki ünlü kalınsa diğer ünlüler de kalın,inceyse diğerleri de ince […]

Türkçe Ders Notları

YGS LYS Sıfatlar ders notu

29 Aralık 2015 0

Sıfatlar İsimleri türlü yönlerden belirten niteleyen sözcüklere sıfat denir. Sıfatlar iki gurupta incelenir A) Niteleme Sıfatları B) Belirtme Sıfatları: dört […]

Türkçe Ders Notları

YGS LYS Sözcükte Anlam ders notları

29 Aralık 2015 0

Sözcükte Anlam 1) GERÇEK (TEMEL) ANLAM:            Bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına denir.Yani bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı […]

Türkçe Ders Notları

Fiillerle ilgili pratik ders notları

18 Aralık 2015 0

Fiillerle İlgili Pratikler Fiiller, iş ,oluş, durum ve hareket bildiren sözcüklerdir. ÖRNEK: “Yürü, gidelim; bu iş olmaz.” dedi     Fiillerin […]

Türkçe Ders Notları

Pratik Türkçe Dil Bilgisi Notları

18 Aralık 2015 0

Pratik Dil Bilgisi Notları 1.Sözcüğün türü, görevi, işlevi, çeşidi sorulursa sözcüğün isim mi, zarf mı, sıfat mı,zamir mi ,edat mı… […]

Türkçe Ders Notları

Bağlaçlar ve kullanımları ders notu

17 Aralık 2015 0

Bağlaçlar Cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere denir. “İLE” –  “VE”  BAĞLAÇLARI Aynı görevdeki […]

Türkçe Ders Notları

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme

17 Aralık 2015 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için çeşitli yöntemlere başvurulur.İşte,anlatımı gerçekleştirirken başvurulan bu […]

Türkçe Ders Notları

Türk dillerinin eserleri

17 Aralık 2015 0

TÜRK DİLLERİNİN ESERLERİ KÖKTÜRKÇE KÖKTÜRKLER ÇAĞINA AİT YAZITLAR BUGUT (MAHAN KAĞAN) YAZITI: ÇOYRIN YAZITI HOYTU TAMİR ONGİN YAZITI KÖL İÇ […]

Türkçe Ders Notları

Türk dilinin Tarih devirleri

17 Aralık 2015 0

TÜRK DİLİNİN TARİHİ DEVİRLERİ ALTAY ÇAĞI Nazari ve karanlıktır. Türkçe ve diğer Altay dillerinin “Ana Altayca” olarak tasavvur edilen bir […]