Türkçe Ders Notları

KPSS Türkçe konu anlatımı

10 Ocak 2016 0

KPSS TÜRKÇE DERS NOTU 1. Sözcükte Anlam 1. Sözcükte Anlam Temel Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlamı, Deyim Anlamı, […]

Türkçe Ders Notları

KPSS Dil bilgisi ders notları

10 Ocak 2016 0

Dil: İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler sistemidir. Dilbilgisi : Biş dili oluşturan sesleri, […]

Türkçe Ders Notları

Gerçek anlam nedir?

2 Ocak 2016 0

GERÇEK (TEMEL) ANLAM: Bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına denir. Yani bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek […]

Türkçe Ders Notları

Yan anlam nedir?

2 Ocak 2016 0

YAN ANLAM: Bir sözcüğün gerçek anlamı yanında kullanımına bağlı olarak yeni anlamdır.

Türkçe Ders Notları

Mecaz anlam nedir?

2 Ocak 2016 0

MECAZ ANLAM:  Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında yepyeni bir anlamda kullanılmasıdır. * Adamın tarladaki bütün ekinleri yandı. ( gerçek) * […]

Türkçe Ders Notları

Terimsel anlam nedir?

2 Ocak 2016 0

TERİMSEL ANLAM (TERİM): Bilim sanat, spor, ya da çeşitli meslek dallarıyla ilgili özel kavramları karşılayan sözcüklerdir. * Nota müziğin anahtarı […]

Türkçe Ders Notları

Yansıma sözcükler nelerdir?

2 Ocak 2016 0

YANSIMA SÖZCÜKLER:  Doğadaki seslerin insanlar tarafından taklit edilmesine denir. * Bu köpek neden havlıyor? * Bir patlama sesiyle irkilmiştik. * […]

Türkçe Ders Notları

Somut ve soyut anlamlı sözcükler nelerdir?

2 Ocak 2016 0

SOMUT VE SOYUT ANLAMLI SÖZCÜKLER: Varlığını beş duyu beş duyu organıyla algılayabildiğimiz  kavramlar somut; beş duyu organımızdan  hiçbiriyle algılayamadığımız, varlığını […]

Türkçe Ders Notları

Nicel ve nitel anlamlı sözcükler nelerdir?

2 Ocak 2016 0

 NİTELİK  VE  NİCELİK   ANLAMLI SÖZCÜKLER:  Bir şeyin nasıl olduğunu , ne gibi özellikler taşıdığını anlatan  sözcüklere  nitelik  anlamlı  sözcükler denir. […]