Tarih Ders Notları

PEÇENEKLER

24 Aralık 2015 0

PEÇENEKLER Göktürk Devleti’ne bağlı bir topluluk olan Peçenekler, Gök­türk Devleti’nin yıkılmasıyla Batı Sibirya’ya göç etmişlerdir. Macarları yerlerinden atarak Rusların Karadeniz’e […]

Tarih Ders Notları

MACARLAR

24 Aralık 2015 0

MACARLAR Volga Nehri ile Ural dağları arasında yaşayan Macarlar, Avar ve Sabirlerin baskısıyla, Kuban nehri kıyılarına göç etmişlerdir. IX. yüzyılda […]

Tarih Ders Notları

Bulgarlar

24 Aralık 2015 0

BULGARLAR (583 – 665) İdil (Volga) Bulgarları: İdil – Volga Bulgarları ticaret alanın­da gelişmiştir. Müslümanlarla kurduğu ticari ilişkiler sonucu İslamiyet […]

Tarih Ders Notları

KARLUKLAR

24 Aralık 2015 0

KARLUKLAR Göktürkler’e bağlı olarak yaşayan Karluklar, Göktürk Devleti’nin yıkılmasında önemli rol oynamışlardır. Uygur Devleti­nin yönetiminde önemli görevlerde bulunmuşlardır. Orta Asya […]

Tarih Ders Notları

HAZARLAR

24 Aralık 2015 0

HAZARLAR (630 – 968) VII – X. yüzyıllarda Kafkaslar ve Karadeniz’in kuzeyinde güçlü bir devlet kurmuş olan bir topluluktur. Müslüman […]

Tarih Ders Notları

KIRGIZLAR

24 Aralık 2015 0

KIRGIZLAR (840 – 1207)   Kırgızlar, Göktürk ve Uygurların idaresi altında kalmışlardır. Uygur Devleti’ni yıktıktan sonra burada kendi devletlerini kurmuşlardır. […]

Tarih Ders Notları

AVARLAR

24 Aralık 2015 0

AVARLAR (560 – 805) yüzyılda Orta Asya’da bir devlet kurdular. Bu devletin Göktürkler tarafından yıkılmasıyla batıya göç Kafkaslara gelip Bizans’la […]

Tarih Ders Notları

Uygur devleti

24 Aralık 2015 0

UYGUR DEVLETİ (745 – 840) Uygur Devleti’nin ilk hükümdarı Kutluk Bilge Kağan’dır. Ötüken bölgesinde kurulmuş Orta Asya’da kurulan son büyük […]

Tarih Ders Notları

Göktürk (kutluk) devleti

24 Aralık 2015 0

GÖKTÜRK (KUTLUK) DEVLETİ (682 – 745) Göktürkler 681 yılına kadar Çin esaretinde yaşadılar. Kut­luk İlteriş Kağan’ın II. Göktürk Devleti’ni kurmasıyla […]

Tarih Ders Notları

Göktürk devleti

24 Aralık 2015 0

GÖKTÜRK DEVLETİ (552 – 630) Orta Asya’da kurulan ikinci büyük Türk devleti, Göktürk Devleti’dir. Türk adını ilk defa bir devlet […]

Tarih Ders Notları

Hun devletleri ve kavimler göçü

24 Aralık 2015 0

HUN DEVLETLERİ Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu) (MÖ IV. yy – MÖ 216) Orta Asya’dan göç etmeyen Türk toplulukları […]

Tarih Ders Notları

İSKİTLER (SAKALAR)

24 Aralık 2015 0

İSKİTLER (SAKALAR) (MÖ VII. Yy. – II. Yy.) MÖ 7. yy.’da Karadeniz’in kuzeyinde yerleşmiş bir topluluk­tur. Karadeniz’in kuzeyine Kafkaslardan gelmişlerdir. […]

Tarih Ders Notları

Türklerin orta asya’dan göçleri

24 Aralık 2015 0

TÜRKLERİN ORTA ASYA’DAN GÖÇLERİ Türkler çeşitli sebeplerden dolayı ana yurtlarından ayrılmış­lar ve bu göç hareketleri binlerce yıl devam etmiştir. Türkle­rin […]

Tarih Ders Notları

Tagar Kültürü

24 Aralık 2015 0

Tagar Kültürü: Abakan çevresinde görülen Türk kültürüdür. Bu bölgede yapılan kazılarda mezarlardan çeşitli eşyaların ve at koşum takımlarının çıktığı görülmüştür. […]