Kategori «Tarih Ders Notları»

Atatürk Döneminde Müzik Gelişmeleri

ATATÜRK DÖNEMİNDE GÜZEL SANATLAR ATATÜRK DÖNEMİNDE MÜZİK Ulusal müziğin şekillendirilmesinde atılan ilk adım Cumhuriyetin ilanından hemen sonra olmuştur. İlk iş olarak 1916’da açılan Darülehan 1923’te yeniden düzenlendi. İkinci adım olarak 1 Eylül 1924’te Musiki Muallim Mektebi açıldı. Cebeci’de Şakir Ağa tarafından otel olarak inşa edilen yerde öğretime geçildi. Üçüncü adım olarak İstanbul vilayet makamına bağlı …

Osmanlı Devleti Anlaşmaları

OSMANLI DEVLETİ ANLAŞMALARI 1533 İstanbul (İbrahim Paşa) Anlaşması Osmanlı –Avusturya (KANUNİ DÖNEMİ) Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına eşittir Osmanlı avusturyaya kesin üstünlük sağladı ——————————————————————————- 1555 Osmanlı-İran Anlaşması –AMASYA ANLAŞMASI(KANUNİ DÖNEMİ) İran’la yapılan İlk resmi anlaşmadır ——————————————————————————— 1590 Ferhat Paşa (Osmanlı-iran anlaşması ) 3.Murat dönemi -Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşmadır ——————————————————————————– 1606 ZİTVATOROK  (Osmanlı-avusturya ) 1.ahmet …

Tarihte İlkler ve Enler

Türk adı ilk olarak Pers metinlerinde geçer En eski kültür Anav kültürüdür. İlk Türk topululuğu sakalardır. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti Asya Hunlarıdır. Türkleri ilk kez bir boy altında toplayan Asya Hunlarıdır. (Mete Han dönemi) Tarihte ilk antlaşma Asya Hunları ile Çinliler arasındadır. Onluk sistemi ilk oluşturan Mete Han’dır. Türk adını ilk kullanan devlet …

Kısa Orta Asya Tarihi

Tarih’de Türkiye olarak geçen yerler …. –6.Yüzyıl Bizanslılar tarafından Orta Asya’ya –9 ve 10. Yüzyılda Bizanslılar tarafından Volga nehrinden Orta Avrupa’ya –11.12.Yüzyıl’da Mısır ve Suriye’ye –12.yüzyıldan itibaren ise Anadolu’ya Türkiye adları verilmiştir… Önemli Asya Hun Notları… Dikkat… –Bilinen İlk Türk hükümdarı aynı zamanda Büyük Hun Devletinin bilinen ilk hükümdarı olan ŞANYÜ TEOMAN’dır (kurucu değil dikkat) …