Kategori «KPSS Ders Notları»

1961 Anayasasında yapılan değişiklikler nelerdir?

1971 ve 1973 Yılında Yapılan Değişiklikler Yürütme güçlendirilerildi. Bakanlara KHK çıkarma hakkı verildi(1973) Üniversitelerin özerkliği zayıflatıldı ve TRT nin özerkliği kaldırıldı. Yargı denetimine , temel hak ve özgürlüklere kısıtlamalar getirildi. Anayasa Mahkemeleri Anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden denetleyebilir maddesi getirildi. Devlet memurlarının sendika kurma yetkileri kaldırıldı. Sıkıyönetime geçiş kolaylaştırıldı. Küçük siyasi partilerin Anayasa Mahkemesine başvurmaları …

1961 Anayasasının özellikleri nelerdir?

9 Temmuz 1961 Anayasası: 27 Mayıs 1960 yılında yapılan askeri darbe sonrası 1950 seçimlerinde ilk defa CHP den sonra iktidar partisi olan Demokrat Parti hükümeti devrilmiş 1961 yılında yapılan halk oylamasıyla (referandum) %61 evet oyu alarak yürürlüğe girmiştir. TBMM 450 Milletvekilinden oluşur ve vekilleri halk seçer.Cumhuriyet senatosunda 165 Milletvekili vardır. Bunların 150 tanesini halk 15 …

1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler nelerdir?

1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler: Devletin dini İslamdır madddesi kaldırıldı.(1928) Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi.(1930) Kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verildi.(1933) Kadınlara genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verildi.(1934) Seçmen yaşı 22 seçilme yaşı 30 oldu. Anayasaya Atatürk’ün ilkeleri eklendi.(1937) Çok partili hayata geçildi ve tek dereceli seçim yapıldı.(1946) İstiklal mahkemeleri kaldırıldı.(1949) İlk defa seçimler …

1924 Anayasasının özellikleri nelerdir?

20 Nisan 1924 Anayasası: II.TBMM tarafından hazırlanan 105 maddelik sert bir anayasadır. Kollektiftir. Devletin rejimi Cumhuriyet, dini İslam, dili Türkce, başkenti Ankara’dır. Devletin rejimi kesinlikle değiştirilemez. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Karma hükümet sistemi ve görev ayrılığı benimsenmiştir. Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir.(Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.) Yasama , yürütme ve yargı yetkisi TBMM’ye aittir.(Cumhurbaşkanı , Başbakan ve …

1921 anayasasının (Teşkilatı esasi)’nin özellikleri nelerdir?

20 Ocak 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasi)’nin özellikleri nelerdir? Yeni türk devletinin TBMM(23 Nisan 1920)’nin ilk anayasasıdır. 1876 Anayasası ile birlikte yürülükte kalmış 23+1(24) maddeden oluşan yumuşak ve çerçeve(ayrıntısız) bir anayasadır. Kollektif değildir. Türkiye TBMM tarafından yönetilir ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclis Hükümeti adını alır. Devletin rejimi belli değildir , dini islam , resmi dili …

1876 Anayasasının özellikleri nelerdir? (Kanuni Esasi)

1876 Anayasası(Kanuni Esasi): Osmanlı devletinin II.Abdulhamit tarafından yayınlanan ilk yazılı ve sert bir anayasadır. İlk defa Meclisi Umumi adıyla parlamento kurulmuştur. Parlamento Hükümdarın seçtiği Ayan Meclisi , halkın seçtiği Mebusan Meclisi ve daimi üye olan Şeyhülislam’dan oluşur. Devletin rejimi belli değildir , dini islam , resmi dili Türkçe’dir. Monarşik sistem vardır.(padişahın yetkileri geniştir.): Veto hakkı …

Anayasa nedir? Türk toplumunun ilk anayasal adımları nelerdir?

Anayasa Hukuku: Devletin temel yapısını , şeklini , örgütlenişini , işleyişini , temel ilkeleri hak ve özgürlükleri düzenleyen kurallardır. Devletsiz Anayasa olmaz. Anayasanın Kaynakları: Anayasa , Anayasa Teamülü , Meclisin İç tüzüğü , Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi , Kanun KHK , Tüzük , Yönetmelik , Öğreti Anayasada ilk adımlar: Sened-i ittifak(1808): İlk defa Hükümdarın yetkileri sınırlandırılmıştır. Tanzimat …

Hükümet sistemleri nelerdir?

Hükümet sistemleri: Monarşilik: Yasama , yürütme ve yargı yetkisinin tek kişiye ait olmasıdır. Diktatörlük: Yasama , yürütme ve yargı yetkisinin zorlukla tek bir kişiye ait olmasıdır. Meclis hükümeti sistemi: Yasama , yürütme ve yargı yetkisi halkın seeçtiği meclise aittir. Başkanlık sistemi: Yürütme yetkisi başkana yasama yetkisi meclise aittir. Yarı başkanlık sistemi: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulundan …