Mülakat Kavramları

Dardanizm nedir?

16 Mart 2016 0

Dardanizm nedir? Özellikle tarımsal ürün piyasalarında fiyatları yüksek tutmak ya da maliyetlerin aşağı düşmesini önlemek amacıyla malın çeşitli yollardan yok […]

Mülakat Kavramları

Brent Petrol nedir?

16 Mart 2016 0

Brent Petrol nedir? İsmini Kuzey Denizi’nde yer alan 5 ayrı tektonik tabakanın baş harflerinden alır (Broom, Rannoch, Etieve, Ness, Tarbat). […]

Mülakat Kavramları

Bonifikasyon nedir?

14 Mart 2016 0

Bonifikasyon nedir? Teşvik  amacıyla bazı ihraç mallarının vergiden istisna edilmesidir.Ayrıca müşterinin uğrayacağı zararı karşılamak amacıyla satıcının verdiği mal fazlası veya […]

Mülakat Kavramları

Blokaj nedir?

14 Mart 2016 0

Blokaj nedir? Paranın harcanmasının yasaklanmasıdır. Bir varlığın, yetkili mercilerin izni olmadan sahibi tarafından kullanılamaması demektir.

Mülakat Kavramları

BIITS nedir?

14 Mart 2016 0

BIITS nedir? Brezilya, Hindistan, Enzdonezya, Türkiye ve Güney Afrika’dır. FED’in politikalarından en çok etkilenen 5 ülkeyi ifade eder.

Mülakat Kavramları

Bitcoin nedir?

14 Mart 2016 0

Bitcoin nedir? İnternet aracılığıyla kullanılan, hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan sanal bir para birimidir. Bu sanal […]

Mülakat Kavramları

Bertrant Çözümü nedir?

14 Mart 2016 0

Bertrant Çözümü nedir? İki satıcının egemen olduğu bir piyasada satıcıların fiyat politikası uygulayarak nasıl dengeye geldiklerini araştırmasıdır.

Mülakat Kavramları

Benchmarking nedir?

14 Mart 2016 0

Benchmarking nedir? Kıyaslama demektir. Bir kuruluşun kendi sektöründen  bir işletmeteyi veya dışından bir kuruluşu referans alarak,o kurumun yönetimini,organizasyon yapısını ve […]

Mülakat Kavramları

Bebek Endüstrisi nedir?

14 Mart 2016 0

Bebek Endüstrisi  nedir? Gelişmekte olan ülkelerde, güçleninceye kadar dış rekabete karşı korunan yeni kurulmuş sanayi dalıdır. “Yavru Sanayi” de denir.

Mülakat Kavramları

Batık Maliyet nedir?

14 Mart 2016 0

Batık Maliyet nedir? Geçmişte kullanılmış olan ve kısmen veya tamamen geri alınması olanağı kalmamış bulunan maliyetlere denir.

Mülakat Kavramları

Barter nedir?

14 Mart 2016 0

Barter nedir? Para kullanılmadan malların birbirleriyle değiş tokuş edildiği ticaret yöntemidir.

Mülakat Kavramları

Barem nedir?

14 Mart 2016 0

Barem nedir? Ücret ve aylıkların derece ve miktarlarını gösteren kıdem esası üzerine kurulu cetvel, hesap cetvelidir. Gelirlerin ne kadar vergisi […]

Mülakat Kavramları

Bağlı Yetki nedir?

14 Mart 2016 0

Bağlı Yetki nedir? Hukukun idareye belli bir davranışı emretmesi ve idarenin de buna göre davranmasıdır.

Mülakat Kavramları

Ayı Piyasası nedir?

14 Mart 2016 0

Ayı Piyasası nedir? Piyasanın genel olarak gelecek hakkında karamsarlığını ve piyasada düşüş beklendiğini belirtir.

Mülakat Kavramları

Apel nedir?

14 Mart 2016 0

Apel  nedir? Pay bedelinin taksitle ödenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, şirket  yönetim kurulu tarafından ortaklara yapılan çağrıya denir.