Kategori «Mülakat Kavramları»

Degressif Vergi nedir?

Degressif Vergi nedir? Gizli artan oranlı vergidir. Sabit (tek) oranlı vergilere en az geçim indirimi uygulandığında indirim sonrası hesaplanan vergi, indirim öncesi matraha oranlandığında matrah arttıkça vergi oranının da arttığı görülür. Bu gizli artış degressif vergi olarak ifade edilir.

Brent Petrol nedir?

Brent Petrol nedir? İsmini Kuzey Denizi’nde yer alan 5 ayrı tektonik tabakanın baş harflerinden alır (Broom, Rannoch, Etieve, Ness, Tarbat). Genellikle Ortadoğu petrollerinden, içeriğindeki sülfür azlığından ötürü bir dolar daha daha değerli iken, Batı Teksas petrolünden 1 dolar kadar daha ucuzdur. Bu genel kabul gören piyasa kuralına rağmen, fiyatı bazen piyasa koşulları nedeniyle, kısa süreli …

Bonifikasyon nedir?

Bonifikasyon nedir? Teşvik  amacıyla bazı ihraç mallarının vergiden istisna edilmesidir.Ayrıca müşterinin uğrayacağı zararı karşılamak amacıyla satıcının verdiği mal fazlası veya yaptığı fiyat indirimi demektir.

Bitcoin nedir?

Bitcoin nedir? İnternet aracılığıyla kullanılan, hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan sanal bir para birimidir. Bu sanal para birimiyle kişiler ya da kurumlar tıpkı gerçek parayla yaptıkları gibi harcama yapabilir ya da para kabul edebilir.

Benchmarking nedir?

Benchmarking nedir? Kıyaslama demektir. Bir kuruluşun kendi sektöründen  bir işletmeteyi veya dışından bir kuruluşu referans alarak,o kurumun yönetimini,organizasyon yapısını ve süreçlerini  kendininkisiyle karşılaştırmasıdır.

Barem nedir?

Barem nedir? Ücret ve aylıkların derece ve miktarlarını gösteren kıdem esası üzerine kurulu cetvel, hesap cetvelidir. Gelirlerin ne kadar vergisi olduğunu gösteren cetvel, anlamında da kullanılır.