Mülakat Kavramları

Triyaj nedir ?

12 Nisan 2016 0

Triyaj nedir ? Bankaların ticari nitelik taşımayan senetlerini cüzdanlarından çıkarması demektir.

Mülakat Kavramları

Türkiye’deki mevcut fonlar nelerdir?

12 Nisan 2016 0

Türkiyedeki mevcut fonlar nelerdir? -Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu -Savunma sanayiini destekleme fonu -Tanıtma fonu -Tasarruf mevduatı sigorta fonu […]

Mülakat Kavramları

Yüzen Fonlar nedir?

12 Nisan 2016 0

Yüzen Fonlar nedir? Banka kasasına girip birkaç gün bekleyen fonlardır. Örneğin; bankanın, kendi şubesine yatırılan ve elektrik hizmeti sağlayan kurum […]

Mülakat Kavramları

Tüneldeki Yılan nedir?

16 Mart 2016 0

Tüneldeki Yılan nedir? Avrupa para yılanı, üye ülkelerin birbirlerine göre dar sınırlarla dalgalanan ulusal paralarının Amerikan doları karşısında daha geniş […]

Mülakat Kavramları

Transfer kazancı nedir?

16 Mart 2016 0

Transfer kazancı nedir? Herhangi bir faktörün belli bir kullanım yerinde kalmasını sağlamaya yetecek ödeme miktarıdır. Örneğin tıp branşında uzman olarak […]

Mülakat Kavramları

Pump Priming nedir?

16 Mart 2016 0

Pump Priming nedir? Türkçe’ye ‘Telafi Edici Bütçe Teorisi’ olarak çevrilmiştir. Hükümetin, durgunluk dönemlerinde ekonomiyi canlandırmak için yaptığı gelir arttırıcı politikalardır. […]

Mülakat Kavramları

Paraşüt Nazariyesi nedir?

16 Mart 2016 0

Paraşüt Nazariyesi nedir? Paraşüt  teorisi çift metalci sisteme dayanır. Metal paralardan birisinin değeri düşünce diğeri devreye girer,bu şekilde paranın değerinde […]

Mülakat Kavramları

Orijinal(Temel)Günah nedir?

16 Mart 2016 0

Orijinal(Temel)Günah nedir? Ülkenin, kendi parası cinsinden dış piyasadan kısa vadeli borçlanamaması  ve yine kendi parası cinsinden iç piyasada uzun vadeli […]

Mülakat Kavramları

Mizan nedir?

16 Mart 2016 0

Mizan nedir? Mizan, muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir […]

Mülakat Kavramları

Kazananın Laneti nedir?

16 Mart 2016 0

Kazananın Laneti nedir? İhale usulü borçlanmada, ihaleyi kazanan en yüksek fazi oranıyla en düşük faiz oranı arasındaki farktır. Bir nevi, […]

Mülakat Kavramları

Fakirlik Çemberi nedir?

16 Mart 2016 0

Fakirlik Çemberi nedir? Azgelişmiş ülkelerin tasarruf yetersizliği, onları yatırım yapamaz hale getirir ve fakir ülkeler  fakir kalır, anlayışını öngören yaklaşımıdır. […]

Mülakat Kavramları

Entropy nedir?

16 Mart 2016 0

Entropy nedir? Yoğunlaşma oranı olarak kullanılır. Endüstride rekabetçi yapı bulunup bulunmadığının bir göstergesidir. Endeks 0 ile log n arasında değer […]

Mülakat Kavramları

Dirijizm nedir?

16 Mart 2016 0

Dirijizm nedir? Liberalizme karşıt bir anlayışla ekonomiye bir üst yetke tarafından yön verilmesi gerektiği savı; güdümcülük. 17. yüzyıl Fransız monarklarının […]