Kategori «Mülakat Kavramları»

KASIM 2012 GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI Soru Ve Cevapları

1 GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI SORU1) İşletme 01.06.2012 tarihinde bir yıllık kira bedeli 12.000 tl olan satış mağazası kira bedelinin tamamını,nakden ödeyerek kiralamış ve yaptığı ödemenin de tamamını gider olarak kaydetmiştir.İşletme yapmış olduğu muhasebe kaydıyla ilgili aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine aykırı hareket etmiştir? a) Dönemsellik b) ihtiyatlılık c) maliyet esası d) …

Nisan 2010 Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Soruları

GELIR IDARESI BA€;KANJLtdt iNSAN KAYNAKLARI DAiRE BASKANLIiI cELiR IDARESi BA$KANLrcr GELiR UZMAN YARDIMCILIGI GiRi$ SINAVI (1. GRUP) 3 NISAN 2OTO :.._……..,..,.,,..,,..,.,………., GENEL ACIKLAMA NISAN 20 IO 6. Test kitapqlglndaki her sorunun sadece bir doEru cevabr vardlr. Bir soru igin birden gok cevap yeri iiaretlenmifse o soru yanlti cevaplanmrS sayllacaktlr. 7. Degiftirmek istediginiz bir cevabr, yumuqak …

03-04 Mart Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav Soruları Promosyon

HUKUK (3 SAAT) 1-TANIM: Sebepsiz zenginleşme Rüchan hakkı Müteselsil suçu (Bileşik suç) Kıymetli evrak Kanunsuz emir 2-cezayı kaldıran yada azaltan nedenler nelerdir 5’ini açıklayınız. 3-Haksız rekabet nedir? Hangi davalar açılır? Açıklayınız. 4-İdarenşn eylemlerine karşı açılan davaları karsılaştırarak açıklayınız. Anayasaya göre Yargisal denetimin istisnaları nelerdir, idareye karşı yargıya başvurulamayacak haller nelerdir? 5-Hak ehliyeti ve fiil ehliyeti …

15-16 Eylül Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav Soruları

İktisat   1- Tam rekabette dengeyi firmanın aşırı kar durumu ve üretimi durdurma kararı alması varsayımları altında şekil çizerek açıklayınız. 2-Dolaylı ve dolaysız para politikası araçlarını açıklayınız. Likidite imkanları aracını açıklayınız. 3- Tarife dışı kotalardan miktar kısıtlamalarını yazarak, ithalat kotalarının ekonomi üzerindeki etkilerini şekil yardımı ile açıklayınız. 4-Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a- Etkin piyasa hipotezi b- …

Kurum Sınavları Karışık Mülakat Soruları

Devlet adına kamulaştırma kararını kim alır?  Kamu yararı kararı verecek merciler şunlardır:  a) Kamu idareleri ve kamu tüzelkişileri; 1. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakanlık, 2. Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu, 3. Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeni, 4. İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda il daimi encümeni, 5. Devlet yararına …

Kurum Sınavları Mülakat Çalışma Soru ve Cevapları

                                        İKTİSAT SORULARI   1-Alternatif maliyet(fırsat maliyeti) nedir ? Bir şeyin seçilmesi nedeniyle vazgeçilen en iyi alternatifin değerine denir   2-Anti Tröst yasalar nedir ? Oligopolcü firmaların aralarında anlaşarak monopol gücü elde etmeye çalışmalarını yasaklamaya çalışan düzenlemelere denir   3-Anahtar para nedir ? Altın kambiyo sisteminde bir ülkenin parası,altına bağlı olan başka bir ülkenin …