Mülakat Kavramları

Hazine Birliği Nedir?

2 Ağustos 2017 0

Hazine birliği; devletin her türlü gelirinin Devlet Hazinesinde toplanması ve bütün giderlerinin yine Hazineden ödenmesidir. 5018 sayılı Kanun’un 6. maddesi […]

Mülakat Kavramları

Zabıt Katipliği Mülakat Notları

16 Kasım 2016 0

CUMHURBAŞKANLARI 1. M. Kemal Atatürk   ( 1881  – 1938 )  Görev süresi: 29.10.1923  –  10.11.1938  (4 dönem, CHP) 2. İsmet […]

Mülakat Kavramları

Muhasebe süreci nasıl işler?

24 Mayıs 2016 0

Kesin mizan: Geçici mizanın dönem sonu işlemleri ile envanter sonuçlarına göre düzeltilmiş ve kayıtları yapılmış haline verilen addır. Gelir Tablosunun […]

Mülakat Kavramları

Muhasebenin fonksiyonları nelerdir?

24 Mayıs 2016 0

Muhasebenin fonksiyonları şunlardır ; Kaydetme 2. Sınıflandırma 3. Özetleyerek Rapor Etme     4. Analiz ve Yorumlama

Mülakat Kavramları

Swot analizi ve uygulaması!

23 Mayıs 2016 0

Swot analizi SWOT Analizi, (Strenghts-Kuvvetli taraflar), (Weaknesses-Güçsüz yanlar), (Opportunities-Olanaklar), (Threats-Tehlikeler) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kelimedir. Bir projede ya da […]

Mülakat Kavramları

Uluslararası muhasebe standartları nedir?

23 Mayıs 2016 0

Uluslararası muhasebe standartları Kamuoyuna açıklanan denetlenmiş mali tablolarda uygulanması gereken muhasebe standartlarını belirlemek amacıyla oluşturulan kurallardır. Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi […]