Kategori «Muhasebe Ders Notları»

Özel maliyetler nedir?

ÖZEL MALİYETLER:kira ile tutulan bir taşınmazın genişletilmesi veya ekonomik ömrünün ve değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderlerle,söz konusu taşınmazın işletme tarafından kullanılması için yapılan ve kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak veya sökülmesi halinde bir değer taşımayacak olan tesisatın bedeli bu hesapta izlenir.

İşletmenin finansman kaynakları, yabancı kaynak ve öz kaynak maliyeti nedir?

İşletmenin finansman kaynakları, yabancı kaynak ve öz kaynak maliyeti nedir? İşletmenin finansman kaynakları yabancı kaynaklar ve öz kaynaklardır. Öz kaynak maliyeti, Sıfır riskli bir yatırımın getirisine genel bir risk primi ilavesiyle bulunan ve hissedarların şirkete yatırım yapmakla katlandıkları maliyet. Öz kaynak maliyeti alternatif maliyet (fırsat maliyeti) dir. Yabancı kaynak maliyeti, Yabancı kaynak içine, kısa ve …