Muhasebe Ders Notları

Defteri kebir nedir?

2 Ocak 2016 0

DEFTERİ KEBİR: Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli biçimde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan bir […]

Muhasebe Ders Notları

Dividant kararları nelerdir?

2 Ocak 2016 0

DİVİDANT KARARLARI(KAR PAYI DAĞITIMI): İşletmenin faaliyetleri sonucu elde edilen karın ne kadarının işletmede kalacağını,ne kadarının ortaklara dağıtılacağı sürecini belirleyen kararlardır.

Muhasebe Ders Notları

FİFO nedir?

2 Ocak 2016 0

FİFO: Bu yöntem satın alınmış maddelerden üretime öncelikle satın alma tarihleri eski olanların gönderileceği varsayımı ile kurulmuş bir yaklaşımdır.

Muhasebe Ders Notları

Finansal kaldıraç nedir?

2 Ocak 2016 0

FİNANSAL KALDIRAÇ: Bu oran işletme aktiflerinin yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir.

Muhasebe Ders Notları

Gelir tablosu nedir?

2 Ocak 2016 0

GELİR TABLOSU: İşletmenin belli bir döneminde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde kullandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların […]

Muhasebe Ders Notları

Hurda değer nedir?

2 Ocak 2016 0

HURDA DEĞER: Makine ve teçhizat gibi yatırımlarda, bunların ekonomik ömürlerini doldurmaları sonucu satılması halinde elde edilen gelir.

Muhasebe Ders Notları

İtibari değer nedir?

2 Ocak 2016 0

İTİBARİ DEĞER: Senetlerin, hisse senetlerinin, tahvillerin ve diğer menkul kıymetlerin üzerlerinde yazılı olan değer.

Muhasebe Ders Notları

Mali tablolar nelerdir?

2 Ocak 2016 0

MALİ TABLOLAR: Bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu

Muhasebe Ders Notları

Mizan nedir?

2 Ocak 2016 0

MİZAN: Yevmiye defterine ve defteri kebire usulüne uygun olarak yazılan işlemlerin , matematiksel açıdan doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan […]

Muhasebe Ders Notları

Muhasebe temel kavramları nelerdir?

2 Ocak 2016 0

MUHASEBE TEMEL KAVRAMLARI:sosyal sorumluluk, kişilik, işletmenin sürekliliği, dönemsellik, tutarlılık, ihtiyatlılık, parayla ölçülme,maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tam açıklama, önemlilik, özün […]

Muhasebe Ders Notları

Özel maliyetler nedir?

2 Ocak 2016 0

ÖZEL MALİYETLER:kira ile tutulan bir taşınmazın genişletilmesi veya ekonomik ömrünün ve değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderlerle,söz konusu taşınmazın […]

Muhasebe Ders Notları

Rayiç bedel nedir?

2 Ocak 2016 0

RAYİÇ BEDEL:iktisadi kıymetlerin değerleme günündeki normal alım satım değerleri.  

Muhasebe Ders Notları

Reeskont nedir?

2 Ocak 2016 0

REESKONT:işletmeye ait alacak ve borç senetlerinin bilanço günü itibariyle tasarruf değerinin hesaplanmasına yönelik işlemdir