Kategori «Maliye Ders Notları»

Vergi nedir? Modern ve klasik maliyeye göre vergi?

Vergi nedir? Modern ve klasik maliyeye göre vergi? Devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin, geniş anlamdaki faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ve amme hizmetlerinin gereklerini yerine getirmek gayesiyle, ekonomik birimlerden, kanunda öngörülen esaslara uymak kaydıyla ve hukuki zorlama altında özel bir karşılık vaadi olmaksızın geri vermemek üzere aldıkları para tutarları vergiyi ifade eder. Klasik …

Verginin kanuniliği nedir?

Verginin kanuniliği nedir? Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir, kaldırılır. Verginin kanuniliği ilkesi; vergilendirme yetkisine sadece yasama organının sahip olmasını ifade etmektedir.  Kanunsuz vergi olmaz. (anayasanın 73. Maddesinin 3. Fıkrası: Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir, kaldırılır.)