Maliye Ders Notları

Kayıt dışı ekonomi nedir?

1 Ocak 2016 0

Kayıt dışı ekonomi nedir? Genel olarak kayıt dışı ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle […]

Maliye Ders Notları

Tüccarların tuttukları defterler?

1 Ocak 2016 0

Tüccarların tuttukları defterler? Sınıf tacirin tuttuğu defterler:yevmiye defteri, büyük defter(defteri kebir) envanter defteri. Sınıf tüccarların tuttuğu defterler: işletme hesabı esasına […]

Maliye Ders Notları

Örtülü sermaye nedir?

1 Ocak 2016 0

Örtülü sermaye nedir? Kurumların ortaklardan yada ortaklarla ilişkili olan kişilerden dolaylı yada doğrudan olarak temin ettikleri ve işletmede kullandıkları borçların, […]

Maliye Ders Notları

Parafiskal gelir nedir ?

1 Ocak 2016 0

Parafiskal gelir nedir ? Kamu kurumu ve  yarı kamu kurumu niteliğindeki ekonomik, sosyal be mesleki kuruluşların, ürettikleri mal ve hizmetler […]

Maliye Ders Notları

Tanzi etkisi nedir ?

1 Ocak 2016 0

Tanzi etkisi nedir ? Yüksek enflasyon ortamında, devletin vergileri yıl sonunda toplaması fakat vergi gelirinin yıl içindeki kazançlara bağlı olmasından […]

Maliye Ders Notları

Sıçrama Tezi nedir?

30 Aralık 2015 0

Sıçrama Tezi nedir? Normal dönemlerde kamu harcamalarında bir değişiklik görülmezken savaş gibi olağan üstü dönemler kamu harcamaları artar. Bu olağanüstü […]

Maliye Ders Notları

Tobin Vergisi nedir?

30 Aralık 2015 0

Tobin Vergisi nedir? Kısa vadeli spekülatif amaçlı sermaye ve döviz akımlarının yıkıcı etkilerini azaltmak amacıyla, alınan vergidir.

Maliye Ders Notları

Rıhtım resmi nedir?

30 Aralık 2015 0

Rıhtım resmi nedir? İskeleden yararlanan kişilerden alınan vergidir.

Maliye Ders Notları

Verginin İkame Etkisi nedir?

30 Aralık 2015 0

Verginin İkame Etkisi nedir? Artan vergiler nedeniyle harcanabilir geliri azalan mükellefin daha fazla, çalışıp vergi ödemektense hiç çalışmamayı tercih etmesidir.

Maliye Ders Notları

Verginin Yansıması nedir?

30 Aralık 2015 0

Verginin Yansıması nedir? Vergi borcunu yerine getiren mükellefin ödediği vergiyi çeşitti yöntemlerle başkasına aktarmasına denir. Aşamaları şunlardır; ödeme, vurgu, aktarma, […]

Maliye Ders Notları

Verginin Reddi nedir?

30 Aralık 2015 0

Verginin Reddi nedir? Bir ülkede yürürlükte bulunan bir verginin o ülke vatandaşlarına ağır bir yük getirmesi halinde toplumda o verginin […]