Maliye Ders Notları

Mali sömürü nedir?

1 Ocak 2016 0

Mali sömürü nedir? Kamu hizmetlerinden sağladıkları faydadan daha fazla vergi ödemeleri durumunda mali sömürü ortaya çıkar.

Maliye Ders Notları

Negatif dışsallık nedir?

1 Ocak 2016 0

Negatif dışsallık nedir? Bir ekonomik birimin üretim ve tüketim faaliyetlerinde, elde ettiği özel faydanın yanında diğer ekonomik birimlere zarar ve […]

Maliye Ders Notları

Götürü matrah nedir?

1 Ocak 2016 0

Götürü matrah nedir? Aynı durumdaki belli bir mükellef grubu için ortak bir tarife belirlenir. Matrahın gerçek miktarı araştırılmadan vergi dairesi […]

Maliye Ders Notları

Verginin kanuniliği nedir?

1 Ocak 2016 0

Verginin kanuniliği nedir? Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir, kaldırılır. Verginin kanuniliği ilkesi; vergilendirme yetkisine sadece […]

Maliye Ders Notları

Mali baskı nedir?

1 Ocak 2016 0

Mali baskı nedir? Gelişmekte olan ülkelerde genellikle mali piyasaların derinliğinin az olmasının, iktisadi büyüme ve kalkınma üzerinde olumsuz etki yaratması […]

Maliye Ders Notları

Çarpan etkisi nedir?

1 Ocak 2016 0

Çarpan etkisi? Çarpan etkisi, otonom (bağımsız) yatırımlardaki bir değişikliğin milli gelirde meydana getireceği artışlar veya azalışlardır.

Maliye Ders Notları

Vergi rekabeti nedir?

1 Ocak 2016 0

Vergi rekabeti: ülkelerin çeşitli vergi avantajı ve kolaylıkları sağlamak suretiyle, uluslararası firmaları kendine çekme yönündeki uygulamalarıdır.

Maliye Ders Notları

Vergi cenneti nedir?

1 Ocak 2016 0

Vergi cenneti nedir? Vergi uygulaması olmayan yada çok düşük oranda vergi uygulayan ülkelerdir.

Maliye Ders Notları

Vergi tahsil usulleri nelerdir?

1 Ocak 2016 0

Vergi tahsil usulleri nelerdir? İltizam yöntemi, ihale yöntemi, emanet usulü( devlet çalışanlarının eliyle), halk temsilcileri aracılığıyla, vergi sorumlu  veya mükellefi […]

Maliye Ders Notları

Yayılı muamele nedir?

1 Ocak 2016 0

Yayılı muamele: üretim tüketim aşamasının her safhasında alınmasıdır. Vergili fiyat üzerinden yeniden vergilendirilmenin yapılması durumunda vergi piramitleşmesi(şelale vergi) ortaya çıkmaktadır.( […]

Maliye Ders Notları

Toplu muamele vergisi nedir?

1 Ocak 2016 0

Toplu muamele vergisi: üretim-tüketim zincirinin bir aşamasından alınan vergilerdir. İstihsal(üretimden alınan), toptan satış vergisi(toptancı aşamasında alınıyor), perakende satış vergisi(malın tüketiciye […]

Maliye Ders Notları

Dışsallık nedir?

1 Ocak 2016 0

Dışsallık nedir? Bir ekonomik birimin üretim veya tüketim faaliyetinin, diğer ekonomik birimleri olumlu yada olumsuz etkilemesi sonucu ortaya çıkan fayda […]