Kategori «Maliye Ders Notları»

Mali sürüklenme nedir?

Mali sürüklenme nedir? Artan oranlı vergiler, bir ekonomide otomatik istikrarlandırıcı görevini yapar. Milli gelir arttıkça, bunun giderek daha büyük bir oranı devlete aktarılır yani harcama akımının dışına çıkartılmış olur. Bu ise toplam talebi daraltıcı ve milli gelirdeki genişlemeyi giderek yavaşlatıcı bir sonuç doğurmasıdır.

Büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişki nasıl?

Büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişki nasıl? Büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişki iktisat literatüründe ilk olarak Kuznets (1956) tarafından araştırılmış ve Kuznets hipotezi ortaya atılmıştır. Bu hipoteze göre, düşük gelir seviyeli ülkelerde gelir eşitsizliği nispeten azdır. Ekonomik büyüme ve fert başına düşen gelir artışıyla birlikte gelir eşitsizliği artar. Fakat büyümenin daha ileri safhalarında gelir …

Vergi mahremiyeti nedir?

Vergi mahremiyeti nedir? Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar, Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler, Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler, görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması …

Vergide yanılma nedir?

Vergide yanılma nedir? Vergi cezası kesilmesini önleyen hallerden birisi yanılmadır. Burada cezayı gerektiren durum mükellefin fiilinden değil yetkili kuruluşların yanlış bilgi vererek ya da görüş değiştirerek mükellefi yanıltmalarından doğmaktadır. Bu durumda kanun koyucu mükellefi cezalandırmama yoluna gitmiştir.

Mükellefin ölümü halinde vergi cezaları düşer mi?

Mükellefin ölümü halinde vergi cezaları düşer mi? Murisin ölüm tarihine kadar kesilmemiş olan cezalarla, kesilmiş olup henüz kesinleşmemiş cezalar düşeceği gibi, ölüm tarihine kadar kesinleşmiş, ancak henüz tahsil edilmemiş cezalarda ölümle birlikte ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla mirasçılar, ölen kişinin fiilinden doğan cezalardan sorumlu olmayacaklar, fakat ölen kişi adına vergi kanunlarına göre yapmaları gereken ödevlerin yerine getirilmemesinden …