Maliye Ders Notları

Örnek Revizyon Soru ve çözümü

25 Mayıs 2016 0

REVİZYON SORULARI  Kütlü Pamuk:   D.B.S D.İ.A. D.İ.S. Üretime Giden D.S.S. Kütlü Pamuk 100.000 4.200.000 860.000 2.700.000 150.000 Üretime giden […]

Maliye Ders Notları

Vergi yargısı ders notu

16 Nisan 2016 0

VERGİ HUKUKU TESTİ ÇÖZ        TÜRK VERGİ SİSTEMİ TESTİ ÇÖZ                                                    VERGİ YARGILAMASI HUKUKU I.ÜNİTE Vergi Anlaşmazlıkları/ Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları […]

Maliye Ders Notları

Maliye Mülakat soruları ve cevapları

8 Ocak 2016 0

MALİYE TESTİ ÇÖZ Anapara nedir? Uluslararası geçerli paraya denir. Arrow Çıkmazı nedir? Bu teoriye göre çoğunluk kuralının uygulanması halinde bireysel […]

Maliye Ders Notları

Türk vergi sistemi ders notu

7 Ocak 2016 0

TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkiye’de gelirlerin vergilendirilmesine 1926 yılında 755 sayılı KAZANÇ VERGİSİ KANUNU ile başlamış ve değişikliklere uğrayarak 1961 yılında […]

Maliye Ders Notları

Vergi hukukunda beyanname türleri

7 Ocak 2016 0

Beyanname türleri: Gelir vergisinde 3 çeşit beyanname vardır. Yıllık, muhtasar ve münferittir. Yıllık beyanname: Muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde […]

Maliye Ders Notları

Durgunluk ve maliye politikası

7 Ocak 2016 0

Bir ekonomi durgunluk içinde bulunduğunda, toplam arz-toplam talep dengesindeki bozukluk, arza oranla talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, diğer bir deyişle, […]