Kamu Yönetimi Ders Notları

Yerinden yönetimin yararları nelerdir ?

22 Aralık 2015 0

Yerinden yönetimin yararları nelerdir ? -demokratik ilkelere daha uygundur -hizmetler ihtiyaçlara uygun olarak yürütülür -bürokrasi azalıt -kırtasiyecilik azalır

Kamu Yönetimi Ders Notları

Yetki genişliği nedir ?

22 Aralık 2015 0

Yetki genişliği nedir ? Merkezi yönetimin sakıncalarını giderebilmek için,merkezi yönetim adına ve merkezi yönetime danışmadan taşrada karar alabilme yetkisine denir.Yetki […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Merkezden yönetimin zararları nelerdir ?

22 Aralık 2015 0

Merkezden yönetimin zararları nelerdir ? -büreokrasi artar -kırtasiyecilik artar -demokratik ilkelere uygun değildir -yerel ihtiytaçların merkezden saptanması zor olur

Kamu Yönetimi Ders Notları

Merkezden yönetimin yararları nelerdir ?

22 Aralık 2015 0

Merkezden yönetimin yararları nelerdir ? -güçlü bir devlet yapısı oluşur -harcamalar dengeli dağıtılır -hizmetler daha ucuza üretilir -ülkenin her yerine […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Ombudsman(kamu denetçisi) ne demektir ?

22 Aralık 2015 0

Ombudsman(kamu denetçisi) ne demektir ? Mağdur olan ve şikayetleri olan vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen,geniş yetkilerle donatılmış olan ve yönetimin […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Vesayet denetimi nedir ?

22 Aralık 2015 0

Vesayet denetimi nedir ? Merkezi yönetim birimlerinin farklı tüzel kişiliğe sahip olan yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetimidir (valinin belediye başkanını […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Hiyerarşik denetim nedir ?

22 Aralık 2015 0

Hiyerarşik denetim nedir ? Aynı kamu tüzel kişiliği içinde üstlerin astlarının eylem ve işlemlerini denetlemesidir (bakanın valiyi denetlemesi).

Kamu Yönetimi Ders Notları

Örgütlenme ilkeleri nelerdir ?

22 Aralık 2015 0

Örgütlenme ilkeleri nelerdir ? -iş bölümü ilkesi -hiyerarşik yapı ilkesi -emir komuta birliği ilkesi -yetki devri ilkesi -koordinasyonun sağlanması ilkesi […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Örgüt tipleri nelerdir ?

22 Aralık 2015 0

Örgüt tipleri nelerdir ? -dikey örgütleme -dikey ve kurmay örgütleme -fonksiyonel örgütleme -komite tipi örgütleme -biçimsel ve biçimsel olmayan örgütleme

Kamu Yönetimi Ders Notları

Oligarşinin tunç kanunu nedir ?

22 Aralık 2015 0

Oligarşinin tunç kanunu nedir ? Robert Michels tarafından geliştirilimiştir.Michels göre parti içi oligarşi gözlemlerinden hareket ederek,demokratik rejimlerin zamanla oligarşşiye dönüşmesinin […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Z tipi örgüt yapısı nedir ?

22 Aralık 2015 0

Z tipi örgüt yapısı nedir ? William Ouchi tarafından geliştirilmiştir. Bu örgüt yapısına göre,işçiye işçi olarak değil insan olarak bakılır. […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi nasıldır ?

22 Aralık 2015 0

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi nasıldır ? 1-fizyolojik ihtiyaçlar 2-güvenlik ihtiyacı 3-sosyal ilişkiler ve sevgi ihtiyacı 4-saygınlık ve takdir edilme ihtiyacı 5-kendini […]