Kategori «Kamu Yönetimi Ders Notları»

Yeni performans bütçe sistemi

YENİ PERFORMANS BÜTÇE Yeni performans bütçeleme sisteminde kamu kurumları, kendi programlarını oluşturmakta, bu programlara yönelik performansları belirlemekte daha sonra bütçe tekliflerini hazırlamaktadır. Yeni performans bütçe kamu kurumlarının faaliyetlerinin sonuçlarına bakar ve ona göre değerlendirir. yeni performans bütçe biçimi, program bütçe uygulamasında önemli sorunu yaratan, kamu örgüt yapısında değişiklik yapmayı gerektirmemektedir. Bir başka deyişle birkaç farklı …

Klasik, performans ve program bütçelerinin karşılaştırılması

KLASİK, PERFORMANS VE PROGRAM BÜTÇELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI klasik bütçeleme sistemi, ödeneklerin verilmesinde satın alınan kaynaklara yönelmektedir Bir başka deyişle kaynakların tahsis edilmesinde önemli olan satın alınacak mal/hizmetlerdir. Odaklandığı nokta kaynak kullanım sürecinin ilk aşaması ile ilişkili olduğu için, buna dayalı olarak bir bütçe sınıflaması yapmaktadır. Klasik bütçelemede, harcamaların sınıflaması tamamen satın alınan kaynakların türlerine dayalıdır. Klasik …

Planlama programlama bütçeleme sistemi ( PPBS)

  PLANLAMA PROGRAMLAMA BÜTÇELEME (PPBS) PPBS (planlama programlama ve bütçeleme sistemi) program bütçeden daha sonra gelişmiş ve daha kapsamlı bir sistemdir. PPBS’nin temel özelliklerinin şunlardır; *ilki planlamaya dayalı olmasıdır. Devletin fonksiyonlarının uzun vadeli belirlenmesi ve bunların ışığı altında programların, bütçelerin şekillenmesi temel amaçtır. *PPBS’nin ikinci özelliği, planlanan amaçlara ulaşmak için kamu hizmetlerinin programlar şeklinde düzenlenmesidir. …

Klasik bütçe tekniği ve özellikleri

KLASİK BÜTÇE TEKNİĞİ (HARCAMA KALEMİ BÜTÇESİ, ÖRGÜT BÜTÇESİ) Klasik bütçeleme tekniğinin temel çıkış noktasında kamu harcamalarının denetlemesi, israf ve suistimallerin önlenmesi vardır. Harcama kontrolü temel amaç olunca bunu başarmanın da en kolay yolu, bütçe girdilerini denetlemekten geçmektedir. Bu bütçeleme sisteminde, devletin bir yıl sonra neleri satın alacağının bir listesi yapılmaktadır. Klasik bütçeleme, kaynak kullanım sürecinin …

Program bütçeleme sistemi ve özellikleri

PROGRAM BÜTÇELEME Program bütçeleme sistemi aynı kamusal amaca yönelik çalışan tüm faaliyetleri ve programları düzenlemeye çalışır. Bu faaliyet veya programların hangi kamu kurumunun sorumluluğu olduğuna bakılmaz. farklı kamu kurumlarının faaliyetlerinin koordine edilmesi ile kamusal hizmetler daha iyi yerine getirilebilecektir. Program bütçe, kaynak kullanım sürecinin son aşaması olan yapılan kamu hizmetinin sonuçları ve toplum refahı üzerindeki …

Performans Bütçeleme sistemi ve özellikleri

PERFORMANS BÜTÇELEME Performans bütçeleme sistemi kamu kuramlarının faaliyet performansları ile bunları başarma dereceleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Fakat bu uygulama, klasik bütçede olduğu gibi kullanılan kaynaklar üzerinde yoğunlaşmaz. Performans bütçeleme, mali yıl içinde ölçülebilir faaliyetlerin maliyetlerini tahmin etmeye çalışır. Performans bütçeleme tekniği üç aşama kullanmaktadır. Birinci aşamada bütçeler faaliyetlere veya iş yüklerine göre sınıflanır. Dolayısıyla bunlara göre …

Sıfır tabanlı bütçelemenin özellikleri

SIFIR ESASLI BÜTÇELEME Sıfır esaslı bütçeleme sistemi, kamu kurumlarının her yıl en azından bir önceki yılın ödeneği kadar ödeneği hak kazandığı varsayımını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bunun yerine kamu kurumlarının hiçbir ödeneğe sahip olmadığı ve gerekli olan ödeneğin hepsinin gerekçesinin her yıl açıklanmasını zorunlu kılar. Bu nedenle bütçe ödenekleri üzerindeki tartışmalar, ödenek artışlan/azalışlan hakkında değil, bütçenin …

Harcama-Gelir tahminleri, nitel ve nicel yöntemler

Harcama-Gelir Tahminleri, Politika ve Program Analizleri Devlet bütçelerinin hazırlanmasında, uygulanmasında, denetimlerinde ve bütçe sürecinin anlaşılmasında en zor kısım analitik yönüdür. Anlaşılmasındaki güçlüğün temel nedeni, teknik bilgiye olan ihtiyaçtır. HARCAMA VE GELİR TAHMİNLERİ Harcama ve gelir tahminlerine politik, hukuki, ekonomik faktörler oldukça önemli derecede etki yapmaktadır. Harcama ve gelir tahminlerinin farklı olabileceği, hatta gelir ve harcama …

Politika ve program analizleri

POLİTİKA VE PROGRAM ANALİZLERİ Politika ve program analizleri kamu kesiminde karar almayı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Kamusal hizmetlerle ilgili, devletin ne yaptığının ve devletin yaptıklarının maliyetlerinin bilinmesi isteğinden ortaya çıkmıştır. Politika ve program analizleri politika oluşturmada oldukça kullanışlı ve faydalıdır. Politika analizleri politikaların amaçlarının belirlenmesinde ve sınıflanmasında da kullanılabilmektedir. Politika analizleri politikaların amaçlarının belirlenmesinde ve sınıflanmasında …

Kavramlar,eserler ve bunları ileri sürenler ?

Kavramlar,eserler,ve bunları ileri sürenler ? İbni Haldun – mukaddime Nizamülmülk – siyasetname (büyük selçuklu devleti veziri) Taylor – bilimsel yönetimin ilkeleri Fayol -genel ve endüstriyel yönetim Gulick ve Urwick -yönetim bilimi üzerine yazılar Gulick ve Urwick – podscorb Machiavelli -prens Bodin -devletin altı kitabı (egemenlik kavramını siyaset literatürüne sokan kişi) Weber – bürokrasi yaklaşımı Marx -kapital Montesquieu à-güçler ayrılığı …