Kamu Yönetimi Ders Notları

Klasik bütçe tekniği ve özellikleri

24 Aralık 2015 0

KLASİK BÜTÇE TEKNİĞİ (HARCAMA KALEMİ BÜTÇESİ, ÖRGÜT BÜTÇESİ) Klasik bütçeleme tekniğinin temel çıkış noktasında kamu harcamalarının denetlemesi, israf ve suistimallerin […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Program bütçeleme sistemi ve özellikleri

24 Aralık 2015 0

PROGRAM BÜTÇELEME Program bütçeleme sistemi aynı kamusal amaca yönelik çalışan tüm faaliyetleri ve programları düzenlemeye çalışır. Bu faaliyet veya programların […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Performans Bütçeleme sistemi ve özellikleri

23 Aralık 2015 0

PERFORMANS BÜTÇELEME Performans bütçeleme sistemi kamu kuramlarının faaliyet performansları ile bunları başarma dereceleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Fakat bu uygulama, klasik bütçede […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Harcama-Gelir tahminleri, nitel ve nicel yöntemler

23 Aralık 2015 0

Harcama-Gelir Tahminleri, Politika ve Program Analizleri Devlet bütçelerinin hazırlanmasında, uygulanmasında, denetimlerinde ve bütçe sürecinin anlaşılmasında en zor kısım analitik yönüdür. […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Politika ve program analizleri

23 Aralık 2015 0

POLİTİKA VE PROGRAM ANALİZLERİ Politika ve program analizleri kamu kesiminde karar almayı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Kamusal hizmetlerle ilgili, devletin ne […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Kavramlar,eserler ve bunları ileri sürenler ?

22 Aralık 2015 0

Kavramlar,eserler,ve bunları ileri sürenler ? İbni Haldun – mukaddime Nizamülmülk – siyasetname (büyük selçuklu devleti veziri) Taylor – bilimsel yönetimin ilkeleri Fayol -genel […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Devletin unsurları nelerdir ?

22 Aralık 2015 0

Devletin unsurları nelerdir ? -insan unsuru(halk) -toprak parçası(ülke) -egemenlik unsuru -hükümet

Kamu Yönetimi Ders Notları

Bağımsız idari otoriteler nelerdir ?

22 Aralık 2015 0

Bağımsız idari otoriteler nelerdir ? -radyo ve televizyon üst kurulu -telekomünikasyon kurumu -sermaye piyasası kurumu -bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Yerinden yönetimin zararları nelerdir ?

22 Aralık 2015 0

Yerinden yönetimin zararları nelerdir ? -ülkenin bütünlüğünün bozulmasına yol açar -partizancılık artar -hizmetler eşit şekilde dağıtılamaz -kaynak israfı artar