Kategori «Kamu Yönetimi Ders Notları»

Siyasal düşünceler ve rejimler üzerine…

Ders: Siyasal Düşüncüler ve Rejimler  …Bu şekilde ahlaki kategorilerle ifade edilmesi durumunda aslında sizde biliyorsunuz siyasetsizliğe neden olduğunu, siyasallığı nasıl baltaladığını ve sonuçta gene aslına dönüp aynı ikilemin içine bizi yerleştirdiğini anlatacağım, böyle bitireceğim. Şöyle bir sorunumuz var tabi bu bir ders olsaydı, bilindik anlamda bir ders olsaydı burada her söylediğim şeyi biraz daha açmak …

Karşılaştırmalı siyasal sistemler ders notu

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 1. Ünite   *  Uyuşma Yöntemi : Bir Siyasal olay, gelişme ortaya çıktığında, aynı anda ortaya çıkan bağımsız değişken varsa uyuşma söz konusudur. *  Fark Yöntemi : Mill tarafından önerilmiştir. Bir siyasal olgunun ortaya çıkıp çıkmadığına bakılır. GÖZLEM VE ÖNERME * Przeworski, Tuene OBST : Az sayıda ve benzer ülkeleri gözlemlemek için …

285 Soru ve kısa cevap ile Siyaset sosyolojisi

SİYASET SOSYOLOJİSİ Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Gelişimi ve Metodu 1_ Genel olarak siyaset olgusunu ele alan modern sosyolojik araştırmaların ortaya çıkışı ne zaman olmuştur? İkinci Dünya Savaşından sonra olmuştur 2_ 1960’lar Seymour Martin Lipset’in Siyasal İnsan (Political Man) başlıklı kitabının yayınlanmasıyla ne olmuştur? Siyasetin Sosyolojisi disiplininin yükselişe geçmesinde dönüm noktası olmuştur. 3_ Lipset’in kitabı kaç ülkede …

100 Maddede Çağdaş Türk ve Dünya tarihi-Soru cevap

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1- Çin’de sosyalizmin kurulması hangi kesimin harekete geçirilmesi sonucu gerçekleştirilmiştir? Köylülerin 2- Küreselleşmeyi daha çok tarihsel aşamalara bağlı olarak açıklayan düşünür kimdir? R. Robertson 3- Küreselleşme kavramını zaman ve mekân bağlamında ele alan düşünür kimdir? R. Robertson 4- Amerika Birleşik Devletlerinin, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ve Yunanistan’ı Sovyet tehdidinden …

Orta asyadan günümüze Türk idare tarihi ders notu

Orta Asya da yaşam; Göçebe çobanlık;  Eski Türklerin hem yaşam biçiminin hem de geçim kaynağının esasıdır. Ekonomik toplumsal yapının yüzyıllarca sürmesinin nedeni toplumu bir arada tutan gelenekler ve ekonomik iş bölümü ile ipek yolu denetimi İlk yönetim yapılarının temelini atan göçebe devletler, günümüzden hemen hemen üç bin yıl önce Çin, Hindistan ve ıran gibi Tarım …

Dünya sağlık örgütü kronolojisi

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN KRONOLOJİSİ 1. 1945 yılında San Francisco’da BM. konferansıyla “uluslararası sağlık örgütü” 15 kişilik teknik heyet ile kurulmasını kararlaştırmış. 2. 22 temmuz 1946 tarihinde teknik heyet toplantının gündemini belirleyerek WHO anayasasının hazırlanmasına imza koymuş 3. 19-22 temmuz 1946 tarihleri arasında New York’ta toplanan uluslararası sağlık konferansında Türkiye’nin içinde bulunduğu 61 ülkenin temsilcileri Who …

Kamu yönetimi soru cevap özet

DEVLETİN amacı belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların toplu ortak ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Küçük tolulukların yönetimi  biçiminde ortaya çıkan örgütler ilk kez AMERİKADA ortaya çıkmıştır. İlk yerel yönetim birimi olark kabul edilen örgütlenmelerin Antik çağ örneği SİTEDİR Roma imp.döneminde yönetsel özerkliği bulunan ilk yerel yönetim MUNİCİPEDİR. Antik Yunan da ortaya çıkan ilk yerel yönetim örnegi …

Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi ders notu

Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi Doğal Kaynaklar Çevre ve Ekonomi Kavramsal Çerçeve : Doğal kaynaklarla çevre içiçe olması, boyutlarının derinliği, kapsamının sınırlarının belirsizliği, özellikleri, sınıflandırılması, sorunları ise farklı disiplinlerde farklı anlamlar yüklemelerine bağlı olarak geniş bir tanımlama yapılmıştır. Çevrenin Tanımı Boyutları ve Kapsamı Çevre bilimciler tarafından kullanılan anlamıyla hava, su, toprağın üzerinde ve içinde canlıların …

Siyaset bilimi temel kavramlar

SİYASET Siyaset Nedir : Ortak kurallar ve karar alma mekanizmasıyla ilgilenen Sosyal bilim dalıdır. SİYASET BİLİMİN TEMEL KAVRAMLARI : İktidar : • Bir kimsenin kendi istediğini bu talebe, yönelik muhalefetin varlığına rağmen yaptırabilme gücünü ifade eder. • İktidar ilişkilerin özünde zor kullanma tehdidi yatar .Her iktidar kendini meşru göstermek zorundadır. Meşrulaştırmak : • İktidara itaat …