Kamu Yönetimi Ders Notları

Kamu yönetimi soru cevap özet

7 Ocak 2016 0

DEVLETİN amacı belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların toplu ortak ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Küçük tolulukların yönetimi  biçiminde ortaya çıkan örgütler […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Siyaset bilimi temel kavramlar

6 Ocak 2016 0

SİYASET Siyaset Nedir : Ortak kurallar ve karar alma mekanizmasıyla ilgilenen Sosyal bilim dalıdır. SİYASET BİLİMİN TEMEL KAVRAMLARI : İktidar […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Bütçe ilkelerinin sınıflandırılması

24 Aralık 2015 0

  BÜTÇE İLKELERİNİN SINIFLANDIRILMASI Bütçe ilkeleri, klasik bütçe ilkeleri ve modern bütçe ilkeleri olarak ikiye ayrılabilir. Genellik ilkesi, teklik ilkesi, […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Bütçenin temel ilkeleri

24 Aralık 2015 0

BÜTÇENİN TEMEL İLKELERİ Söz konusu ilkeler 19. yüzyıldan itibaren geliştirilmiş ve özellikle parlamenter demokratik rejimle yönetilen ülkelerde yasama organının kamu […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Torba bütçeleme sistemi (lump-sum)

24 Aralık 2015 0

TORBA (LUMP-SUM) BÜTÇELEME Bütçeleme sistemleri içersinde en basit olanı “lump-sum” veya “torba bütçe” olarak bilinen sistemdir. Bu bütçe sisteminde kamu […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Bütçenin çağdaş işlevleri

24 Aralık 2015 0

BÜTÇENİN CAĞDAŞ İŞLEVLERİ Bütçenin klasik işlevleri yanında, günümüz modern devletlerinde çağdaş işlevleri de bulunmaktadır. Özellikle devlet anlayışında meydana gelen değişmelerle […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Bütçenin denetim işlevi

24 Aralık 2015 0

Bütçenin Denetim İşlevi Bütçenin klasik anlamdaki tanımı düşünüldüğünde bütçenin denetim işlevi de hemen anlaşılacaktır. Çünkü bütçenin tanımında yer alan gelir […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Bütçenin hukuki işlevi

24 Aralık 2015 0

Bütçenin Hukuki İşlevi Gelir toplanması, gider yapılması, borç alınması gibi bütçe uygulamasıyla ilgili denetimi düzenleyen hukuk dalı, mali hukuktur. Mali […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Bütçenin siyasal işlevi

24 Aralık 2015 0

Bütçenin Siyasal İşlevi Dünya tarihinde ilk bütçelerin yapılma nedeni, devletin hangi hizmetleri yapacağını ve bu hizmetlere halkın katkısının ne olacağını […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Yatırım (Kapital, sermaye) bütçesi

24 Aralık 2015 0

YATIRIM (KAPİTAL, SERMAYE) BÜTÇESİ Yatırım bütçesi uygulamasından beklenen yararlar şunlardır: •   Özellikleri farklı harcamaları içermesi nedeniyle tahmin, analiz ve finansman […]

Kamu Yönetimi Ders Notları

Yeni performans bütçe sistemi

24 Aralık 2015 0

YENİ PERFORMANS BÜTÇE Yeni performans bütçeleme sisteminde kamu kurumları, kendi programlarını oluşturmakta, bu programlara yönelik performansları belirlemekte daha sonra bütçe […]