İşletme Ders Notları

İşletme iktisadı kapsamlı ders notu

19 Aralık 2015 0

işletme iktisadı TEMEL KAVRAMLAR Üretim ve Üretim Faktörleri İnsanın birincil ve ikincil ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok sayıda mal ve hizmetler vardır. […]

İşletme Ders Notları

Türkiye’de inşaat hizmetleri

15 Aralık 2015 0

İnşaat Hizmetleri: İnsanoğlu yaratılışından bugüne değin yaşamını sürdürebilmek için güvenli bir barınağa ihtiyaç duymuştur. Günümüzde tek katlı yapılardan gökdelenlere kadar bina […]

İşletme Ders Notları

KPSS İşletme notları-Pazarlama yönetimi

11 Aralık 2015 0

Pazarlama Yönetimi – Pazarlama faaliyetinin unsurları: Fiyatlandırma, Tutundurma, Dağıtım, Tasarım – Pazarlama anlayışının temel unsurları: Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya […]

İşletme Ders Notları

KPSS İşletme notları-Üretim yönetimi

11 Aralık 2015 0

ÜRETİM YÖNETİMİ – Üretim yönetiminin amaçları: Tüketici isteklerini fiyat, zaman, mekan, miktar ve kalite açısından en iyi şekilde karşılamak, Ürün […]

İşletme Ders Notları

Bütünleşik pazarlama iletişimi ders notları

25 Kasım 2015 0

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Örgütlerin  müşterilerine,  potansiyel  müşterilerine  ya  da  topluma  tanıtımyapmalarının çeşitli amaçları vardır. Bunlar potansiyel müşterileri bilgilendirme, kişileri ikna  […]

İşletme Ders Notları

Kurumsal reklamcılık ders notları

25 Kasım 2015 0

KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ KURUMSAL REKLAMCILIK Kurumsal reklam, teknik olarak reklam disiplini ancak kavramsal olarak halkla ilişkiler disiplini ile ilişkili bir […]

İşletme Ders Notları

İŞLETME VE İŞLETME YÖNETİMİ DERS NOTLARl

19 Kasım 2015 0

İşletme ile ilgili bazı temel kavramlar: Fayda:Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme niteliğine denir. İktisadi mal ve hizmetler:İnsanların ihtiyaçlarını giderme […]