İktisat Ders Notları

Uluslararası iktisat pratik mülakat notları

29 Kasım 2015 0

ULUSLAR ARASI İKTİSAT BAĞLI KREDİ:krediyi veren ülkenin kendi mallarının satın alınması şartıyla sağlanmış olan kredilerdir. CE:bir ürünün avrupa birliği direktifleri […]

İktisat Ders Notları

Makro iktisat pratik mülakat notları

29 Kasım 2015 0

MAKRO İKTİSAT AÇIK POZİSYON:bankaların varlıklarıyla yükümlülükleri arasında ortaya çıkan para uyuşmazlıklarıdır. ANAYASAL İKTİSAT TEORİSİ:devletin gücü ve yetkilerinin nasıl sınırlandırılabileceğini ve […]

İktisat Ders Notları

Mikro iktisat pratik mülakat notları

29 Kasım 2015 0

MİKRO İKTİSAT ALTERNATİF MALİYET:bir şeyin seçilmesi nedeniyle vazgeçilen en iyi alternatifin değeri. ANTİ-TRÖST YASALARI:oligopolcü firmaların aralarında anlaşarak ya da birleşerek […]

İktisat Ders Notları

Para Ve Banka Ders Notları

19 Kasım 2015 0

PARANIN TANIMI VE FONKSİYONLARI Paranın tanımı birincil fonksiyonu olan takas fonksiyonuna dayanmak suretiyle yapılabilir. Buna göre, para için kısaca,”herkesin kabul […]

İktisat Ders Notları

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları

23 Ocak 2015 0

Para Teorisi ve Politikası Para:iktisatçılara göre mal ve hizmet bedellerinin ve borçların geri ödenmesinde kullanılan herkes tarafından kabul görmüş ödeme […]

İktisat Ders Notları

Ekonomi Kavramları

3 Ocak 2015 0

Aciz: Vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe durumudur. Alacaklı borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek mahkemeye başvurabilir. Borçlu da, acz içinde olduğunu […]

İktisat Ders Notları

Mikro İktisat Ders Notları

3 Ocak 2015 0

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ Mikro İktisat-1 Tüketici Davranışı Ve Dengesi v      Çeşitli mal veya hizmetlerin insan ihtiyaçlarını kar­şılama özelliğine : Ø       Fayda v      Tüketici […]

İktisat Ders Notları

Makro İktisat Ders Notları 3

3 Ocak 2015 0

  İKTİSAT TESTİ ÇÖZ *    Makro ekonominin 1929 buhranından sonra ortaya çıktığı ve bunda 1936 yılında “Genel Teori” Kitabını yazan […]

İktisat Ders Notları

İktisat Ders Notları

3 Ocak 2015 9

  İKTİSAT TESTİ ÇÖZ BÖLÜM – 1 MAKRO İKTİSADIN TEMELLERİ Bilindiği üzere makro iktisat ekonomiyi bir bütün olarak inceleyen bölümüdür. […]

İktisat Ders Notları

Makro İktisat Ders Notları

3 Ocak 2015 0

ÜNİTE 1 MİLLİ GELİR HESAPLARI, HARCAMA ve IS-LM MODELİ  İKTİSAT TESTİ ÇÖZ 1.Milli Gelir Hesapları 1.1.Temel Hesaplar ve Ölçülmesi Gayri […]

İktisat Ders Notları

İktisat Ders Notları

3 Ocak 2015 0

İKTİSAT DERS NOTLARI   Fiyatların yükselmesi piyasadaki para azının kısılmasına yol açacağından LM EĞRİSİ SOLA KAYAR İçsel Büyüme Teorisi Ekonomi […]