Kategori «İktisat Ders Notları»

Finansal sistemin temel unsurları nelerdir?

Finansal Sistemin Temel Unsurları: >          Fon arz edenler: Hane halkları, işletmeler ve devletler ekonomik birimlerdir. Gelirlerinden daha az harcama yaparak birikim yapan birimlerdir. Finansal sistemin özünde, bir getiri karşılığında mevcut gelirin gelecekteki gelirle değişimi ve tasarrufları yatırıma dö­nüştürme işlevi yer almaktadır. Ekonomik birimlerin tasarruf yapmalarının altında yatan şey, yaptıkları tasarruf dolayı­sıyla, vazgeçtikleri tüketime kıyasla, gelecekte …

Finansal piyasa çeşitleri nelerdir?

Finansal Piyasalar: >          Organize ve Organize olmamış Piyasalar; •       Organize Finansal Piyasalar: Alıcı ve satıcıları resmi olarak belirlenmiş fiziksel alanlarda buluşturan, işlemlerin oluşması için belli kurum ve kuruluşların denetimi ve gözetimine tabi olan ve işleyişe ilişkin kendine özgü kuralları olan piyasalardır. (Örnek: İnterbank Para Piyasası, TCMB bankalar arası döviz piyasası, IMKB Tahvil ve Bono Piya­sası, …

Finansal sistemin işleyişi

Finansal Sistemin işleyişi: Finansal sistemin işleyiş ve gelişmişliği, tasarrufların yatırımlara kolayca dönüşmesi ve ülke kalkınması açısından oldukça önemlidir. Fon arz edenler ile fon talep edenlerin birbirlerini bulmaları sağlanarak, fon değişimleri gerçekleştirilir. Buna aynı zamanda fon transferi denilmektedir. Fon transferi; > Doğrudan Finansman (aracı kullanmaksızın): Günümüzde doğrudan finansman yöntemi daha çok sermaye piya­salarında kullanılmaktadır. En önemli avantajı, bir …

Finansal sistem ve işleyişi

FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ Mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi, alım ve satımı, bunlar karşılığında yapılan ödemeler, borç alma, borç verme, yatırım gibi ekonomik faaliyetler genel ekonomik yapı içinde gerçekleşmektedir. Ekonomik yapı ise reel ve finansal olmak üzere iki temel sektöre ayrılmaktadır. Bunlardan üretim, tüketim, değişim, reel yatırımlar gibi olanları reel sektörü ilgilendirirken, finansal nitelikte olan …

İktisat kavramlar ve tanımlar sözlüğü

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ KITLIK: İnsan ihtiyaçlarının sonsuz, ancak bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakların sınırlı olması olgusudur. İKTİSAT: Bireyler ve toplumların sahip oldukları sınırlı kaynaklarla, sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıt-tıklarının incelenmesidir. MİKRO İKTİSAT: İktisadın mevcut durumunu inceleyerek insan davranışı ve insanların piyasa, endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen bölümdür. MAKRO …

İktisat tarihi-İleri ortaçağda avrupa

iktisat tarihi BOLUM: 6-7  ORTAÇAĞ’DA AVRUPA AVRUPA’DA SİYASİ İSTİKRARIN SAĞLANMASI • • o 10. Yüzyıl Öncesinde Avrupa •      Daha önce gördüğümüz gibi 10. yüzyılda o Avrupa fakir ve iptidai idi o Sayısız kırsal birimden meydana geliyordu o Bu birimler büyük ölçüde kendi kendine yeten malikanelerdi o Halk dini, sosyal ve siyasi gerekçelerle içine kapanmıştı o …

İktisatta indeksleme nedir?

İndeksleme: Mal veye faktör fiyatları veya vergi gelirleri gibi parasal yükümlülükler ile fiyatlar genel düzeyi arasında geriye veya ileriye yönelik bağlantı kurulmasıdır. Beklenmeyen enflasyonun yeniden dağıtıcı etkisini ortadan kaldırmayı amaçlayan endeksleme yönteminde; nominal ücret artışının, enflasyon haddi ile sabit reel ücret artış haddine eşit olduğu kabul edilir.Hayat pahalılığı anlaşması olarak da nitelendirilir.

Enflasyon hedeflemesi nedir?

Enflasyon hedeflemesi:Merkez Bankası’nın fiyat istikrarının sağlanması amacına yönelik olarak para politikasının makul bir dönem için sayısal bir enflasyon hedefi ya da hedef aralığına dayandırılması ve bunun kamuoyuna açıklanmasıdır.Ara hedef seçilmesine gerek yoktur. 2002 yılına gelindiğinde modern bir para politikası stratejisi olan “enflasyon hedeflemesi rejimi” uygulamasına geçilmiştir. Örtük enflasyon hedeflemesinin uygulandığı 2002 – 2005 yılları arasında rejimin …