İktisat Ders Notları

Negatif ihracat nedir?

1 Ocak 2016 0

Negatif ihracat: ithal edilen malların ihraç edilenlerden daha fazla olduğunda meydana gelen durumdur.

İktisat Ders Notları

Tam istihdamda görülmeyen işsizlik nedir?

1 Ocak 2016 0

Tam istihdamda görülmeyen işsizlik: Devrevi işsizliktir. (konjonktürel-gayri iradi işsizlik.) Devrevi işsizlik, reel GSYH’nın reel GSYH büyüme trendi etrafında birbirini izleyen […]

İktisat Ders Notları

Para hayali nedir?

1 Ocak 2016 0

Para Hayali (İşçi Yanılma Modeli-Monetaristler): İşçilerin bekledikleri fiyat düzeyi sabitken,genel fiyat düzeyi yükselince,her alternatif reel ücret düzeyinde emek arzı artar.Genel […]

İktisat Ders Notları

Ecrimisil nedir?

1 Ocak 2016 0

Ecrimisil:Hazine taşınmazının,idarenin izni dışında gerçek veye tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle,idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu […]

İktisat Ders Notları

Moratoryum nedir?

1 Ocak 2016 0

Moratoryum: Borçlanıcının,ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veye bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir.Bir ülkenin dış borçlarıyla ilgili olabileceği gibi ülke […]

İktisat Ders Notları

Para bolluğu nedir?

1 Ocak 2016 0

Para bolluğu: Geçerlilikte bulunan kağıt para ya da para gibi işlem gören nesnelerin bankalara yapılan yatırımların,elde bulunan mal ve uygulanacak […]

İktisat Ders Notları

Yaratıcı yıkım nedir?

1 Ocak 2016 0

Yaratıcı yıkım: Schumpeter’in kapitalizminde,girişimciler tarafından sergilenen her yenilikçi girişim,sürdürülebilir uzun dönem ekonomik büyümenin itici gücüdür,ancak aynı zamanda ilerleyen teknolojilerle birlikte […]

İktisat Ders Notları

Rachat nedir?

1 Ocak 2016 0

Rachat: Devletin ekonomik durumunun iyi olduğu zamanlarda ‘devlet tahvilleri’vasıtasıyla sermaye piyasasından elde ettiği kredileri bütçe fazlasının oluştuğu dönemlerde geri ödemek […]

İktisat Ders Notları

Selektif kredi denetimi nedir?

1 Ocak 2016 0

Selektif kredi denetimi : Özel denetim ya da selektif kredi politikası,belli mali kuruluşlarca uygulanır ve belli amaçlara yöneliktir.Seçici olan bu […]

İktisat Ders Notları

Oyun teorisi nedir?

1 Ocak 2016 0

Oyun teorisi: Çıkarları çatışan rakiplerim davranışlarına ilişkin çeşitli varsayımlar altında ortak bir dengeye ulaşılıp ulaşılamayacağını analiz eden kuramdır.Mahkum açmazına dayanan […]

İktisat Ders Notları

Hakim strateji nedir?

1 Ocak 2016 0

Hakim strateji: Firmanın rakipleri ne yaparsa yapsın kendisi için yapabileceğinin en iyisini yapmasıdır.

İktisat Ders Notları

Nash dengesi nedir?

1 Ocak 2016 0

Nash dengesi: Firmanın rakiplerinin kararları veri iken kendisi için yapabileceğinin en iyisini yaptığı durumu yansıtır.Rakibn rasyonel davrandığı varsayılır ve her […]

İktisat Ders Notları

Hazine nedir?

1 Ocak 2016 0

Hazine: Hazine, bütçenin gelirlerini toplayarak bunları muhafaza etmek, bunları işletmek, gerekirse borç para bularak bütçenin giderlerinin gereken yerde ve zamanda […]

İktisat Ders Notları

Merkez bankası görevleri nedir?

1 Ocak 2016 0

Merkez Bankası: Banknot ihraç eden,hükümetin para ve kredi politikasını yürütmede yardımcı olan,veznedarlık görevini üstlenmiş,devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan bir […]

İktisat Ders Notları

Otarşi nedir?

1 Ocak 2016 0

Otarşi: Özellikle fakir ülkelerin ticaret yaptığı ülkelere kıyasla diğer ülkelere bağımlı olmamak adına uyguladığı,ihtiyacı olan her türlü şeyi kendi ülkesinde […]