Kategori «İktisat Ders Notları»

Enflasyon ve Deflasyon farkları nelerdir?

DEFLASYON  ( Y > AE ) * FGD’NİN SÜREKLİ OLARAK DÜŞMESİ ETKİLERİ: 1) REFAHI ENGELLER. ÜRETİM ARTTIRILAMAZ.   : ÜRETİMİN ARTMASI PARA MİKTARINA VE FİYATLARIN YÜKSELMESİNE BAĞLIDIR. 2) İŞSİZLİK YARATIR.   : ÇÜNKÜ PARA YETERSİZLİĞİNDEN VEYA DÜŞÜK KAR DÜZEYİNDEN DOLAYI ÜRETİM KISILIR; EMEK TALEBİ AZALIR. 3) ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜR.   : ÇÜNKÜ KARLAR AZALIR,  FİYATLAR DÜŞER. …

Kaymakamlık İktisat Ders Notu

Fiyatların yükselmesi piyasadaki para azının kısılmasına yol açacağından LM EĞRİSİ SOLA KAYAR İçsel Büyüme Teorisi Ekonomi literatüründe içsel büyüme teorisinin temellerinin Romer ve Lucas atmıştır ***Toplumların ekonomik gelişmesini tarihsel bir yaklaşımla açıklamaya çalışan görüşler arasında W.Rostow modelinin bir ayrıcalığı vardır. Özellikle kalkış (take-off) aşamasındaki azgelişmiş ülkelerin kalkınma sorununa değinilmesi bu modelin önem kazanmasına neden olmuştur. …

Çalışma Ekonomisine Giriş ve Temel Kavramlar Özet

Emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özellikler nelerdir? Emek piyasasını mal ve diğer piyasalardan ayıran belki de en önemli özellik, emeğin istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesidir. Emek piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur. Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojenlik gösterir. Tek …