Hukuk Ders Notları

İcra İflas Hukuku Ders Notu

3 Ocak 2015 0

İCRA İFLAS HUKUKU TESTİ ÇÖZ 1.ÜNİTE … – alacaklının alacağına kavuşması için bir taleple cebri icra organlarına başvurması şarttır -borçlunun […]

Hukuk Ders Notları

Ceza Muhakemesi Hukuku Kısa Bilgiler

3 Ocak 2015 0

  İTİRAZ KANUN YOLUNA GİDİLEBİLEN BAZI MAHKEME KARARLARI Görevsizlik Yetkisizlik Gözlem altına alınma Tutuklama (tutuklamama-tutuklamanın devamı-salıverme talebinin reddi) Adli kontrol […]

Hukuk Ders Notları

İcra-İflas Hukuku Süreler

3 Ocak 2015 0

İcra-İflas Süreleri 20 YIL Aciz belgesine bağlanan alacak 20 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 2 YIL Taşınmaz satışı 2 yıl içinde […]

Hukuk Ders Notları

Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Notu

3 Ocak 2015 0

  CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU TESTİ ÇÖZ   CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU GENEL OLARAK Bir suçun işlenip işlenmediğini, işlenmişse bunun kim tarafından […]

Hukuk Ders Notları

Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Notu

3 Ocak 2015 0

ADLİ HAKİMLİK CEZA HUKUKU-ÖZEL KISIM ULUSLARARASI SUÇLAR 1-Soykırım. Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen […]

Hukuk Ders Notları

Hukuk Ders Notları

3 Ocak 2015 0

BORÇ İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN SEBEPLER   İfa İbra Sözleşmesi Tecdit (Yenileme) Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi Kusursuz İmkânsızlık (İfanın Kusursuz […]

Hukuk Ders Notları

Disiplin Soruşturması Rehberi

3 Ocak 2015 0

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU UYARINCA YÜRÜTÜLECEK  DİSİPLİN SORUŞTURMASI REHBERİ BİRİNCİ BÖLÜM DİSİPLİN […]

Hukuk Ders Notları

Vergi Daireleri İşlem Yönergesi

3 Ocak 2015 0

İŞLEM YÖNERGESİ   VERGİLENDİRME BÖLÜMÜ   SİCİL YOKLAMA SERVİSİ TANIMLAR VE GENEL HÜKÜMLER Vergi Sicili Madde 1- Vergi sicili; sürekli […]

Hukuk Ders Notları

Tahkikat Ders Notları

2 Ocak 2015 0

  I. BÖLÜM KAVRAMLAR                   MEMUR TANIMI:   Hukukumuzda çeşitli memur tanımlamalarına rastlanır. Anayasa, Devlet Memurları Kanunu, Türk […]