Hukuk Ders Notları

Ombusdman nedir ne iş yapar?

29 Aralık 2015 0

Ombusdman nedir ne iş yapar? 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu […]

Hukuk Ders Notları

Haksiz fiil nedir unsurları nelerdir?

29 Aralık 2015 0

 Haksiz fiil nedir unsurları nelerdir? Sorumluluk türlerinden en yaygın ve geniş olanı, dar anlamda haksız fiil sorumluluğu olarak ifade edilen […]

Hukuk Ders Notları

Plebisit nedir?

29 Aralık 2015 0

Plebisit nedir? Referandum ve Plebisit, biri anayasal, diğeri yöresel konuları halk oyuna sunulması demek. Biri yurt çapında, diğeri bölgesel yapılabiliyor. Biri […]

Hukuk Ders Notları

Kanun yararına bozma nedir?

29 Aralık 2015 0

Kanun yararına bozma nedir? Ceza hukukunda olağanüstü bir kanun yoludur. Temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş hukuka aykırı görülen kararlara karşı adalet […]

Hukuk Ders Notları

Yasama dokunulmazlığı nedir?

29 Aralık 2015 0

Yasama dokunulmazlığı nedir? Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen milletvekili veya dışarıdan atanan bakan, meclis kararı olmadıkça […]

Hukuk Ders Notları

Olağanüstü kanun hükmünde kararname nedir?

29 Aralık 2015 0

Olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemlerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından değil, Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. […]

Hukuk Ders Notları

Olağan kanun hükmünde kararname nedir?

29 Aralık 2015 0

Olağan kanun hükmünde kararname nedir? Olağan KHK, Bakanlar Kurulunun yasama organından bir yetki kanunuyla aldığı yetkiye istinaden çıkarılan, yasama organının […]

Hukuk Ders Notları

Kusursuz sorumluluk nedir?

29 Aralık 2015 0

Kusursuz sorumluluk nedir? İdare hukukunda kusursuz sorumluluk, kişilerin gördüğü zararda idarenin veya kamu görevlisinin kusuru olmasa da idarenin sorumlu tutulmasını […]

Hukuk Ders Notları

Kamu görevi – kamu hizmeti nedir?

29 Aralık 2015 0

Kamu görevi – kamu hizmeti nedir? İdarenin toplumun ortak ve sürekli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı faaliyetlere kamu hizmeti denir. Ancak […]

Hukuk Ders Notları

Yedek hukuk kuralları nelerdir?

29 Aralık 2015 0

Yedek hukuk kuralları nelerdir? Yedek hükümler 3’e ayrılır: Tamamlayıcı Hükümler: Aksi kişiler tarafından kararlaştırılabilen fakat aksi kararlaştırılmadığı zaman uygulama alanı […]