Kategori «Hukuk Ders Notları»

Vergi Hukuku Kapsamlı Ders Notu

 VERGİ HUKUKU TESTİ ÇÖZ TÜRK VERGİ SİSTEMİ TESTİ ÇÖZ VERGİ HUKUKU RESİM Belirli bir işin veya hizmetin yapılması konusunda,  devletin veya yetkili organlarının verdiği izin karşılığında ödenen paralardır. Bu kaynaktan sağlanan kamu gelirlerinin toplam gelir içindeki payı oldukça düşüktür. HARÇ Devlet veya yetkili kıldığı organları tarafından sunulan belli bir hizmetin karşılığında, buhizmetlerden yararlananlar tarafından ödenen …

Ticaret hukuku kapsamlı ders notu- KPSS ve kurum sınavlarına hazırlık

TİCARİ İŞLETME HUKUKU   TİCARİ İŞLETME     Ticaret Kanunu “Ticari İşletme” esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir. Sadece kanunun 11.maddesinin 1.fıkrasında “ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır.” denilmektedir. Kanunun 12. maddesinin 1.fıkrasında ticarethane sayılacak müesseseleri sıralanarak aynı maddenin 2.fıkrasında “hammadde veya diğer malların makine …

Adli Yargı Borçlar Hukuku Ders Notu

BORÇ Tanım: Borç ilişkisi, iki taraf arasındaki bir hukukî bağdır ki, bu bağ gereğince, taraflardan biri (borçlu) bir şey vermek veya yapmak ya da yapmamak, yani bir edimi yerine getirmek borcu altına girer. Diğer taraf (alacaklı) ise borçlunun borcunu ifa etmesini istemek (talep) hakkına sahip olur. Borç Türleri: Borç türleri üç ayrı başlıkta incelenebilir:   …

İdare hukuku ve idari yargı ders notu

İDARE HUKUKU TESTİ ÇÖZ   İDARE HUKUKU I-GİRİŞ İdare hukuku, en geniş anlamıyla idarenin hukukudur. Yani idare hukukunun konusu ‘Devlet İdaresi’dir. İdare kavramının organik ve fonksiyonel olmak üzere iki anlamı vardır. Organik anlamda idare bir kuruluş, organ ya da teşkilat olarak idarenin ne anlama geldiğini ifade ederken; fonksiyonel anlamda idare yapılan faaliyet, iş ya da …

Yabancılar hukuku ders notu

YABANCILAR HUKUKU Yabancılar Hukuku bir ülkede yabancı olanların, sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimdir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler. Türk Yabancılar Hukuku’nun kaynakları şunlardır. 1. Yabancıların Çalışmaları Hakkında Kanun 2. Yabancı Yatırımlar Hakkında Kanun 3. Turizm Teşvik Kanunu 4. Pasaport Kanunu 5. …

Hukuk sosyolojisi final soruları

HUKUK SOSYOLOJİSİ – FİNAL Sistem kuramı yaklaşımıyla tanınan, “autopoiesis” kavramına dayanmaktır. Kavramı teminolojik olarak “kendi kendini yeniden üretebilen” anlamına gelen teoriyi savunan alman sosyolog / hukukun kendi kendine göndermede bulunan bir yapı olup olmadığı konusunda akla gelen ilk isim NIKLAS LUHMANN 20.yüzyılın en etkili sosyolog ve filozoflarından, yaşam dünyası ile sistem arasında ayrımı yapan / …

Hukuk sosyolojisi soru cevap ders notu

                                         HUKUK SOSYOLOJİSİ ilk sosyoloğumuz olarak gösterllen cevdet paşanın hazrladığı kanun ? mecelle aşağıdakllerden hangisl kültürün yapısal özelliklerinden değildir?   .kültür ayırt edicidir 3.hiç kimseninln durumu daha kötü hale getirlmeden birllerinin durumlarının iylleşmesi anlamına gelen kavram kime aitti?   .pareto 4.yaşam dünyası ile sistem arasındakl ayrım hangl kuramcıya aittl?   .habermas 5.hangisi kültürün farklı yönlerini …