Hukuk Ders Notları

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 4

19 Ocak 2016 0

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ                                                                          4.NOT TEŞEBBÜS              “ Kişi işlemeye kast ettiği bir suçu […]

Hukuk Ders Notları

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 3

19 Ocak 2016 0

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU                                                                (3. not)             Bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için hukuka aykırı olması gerekir. Failin eylemi […]

Hukuk Ders Notları

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 2

19 Ocak 2016 0

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ SUÇ TEORiSİ                                                                                              (2. not) TİPİKLİK             Bir fiilin suç teşkil edebilmesi için öncelikle, […]

Hukuk Ders Notları

Ceza hukuku genel hükümler ders özeti 1

19 Ocak 2016 0

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER                                                                  (1. not)   Suç adı verilen haksız fiile uygulanacak olan yaptırımları belirleyen kurallar bütününe […]

Hukuk Ders Notları

Genel sağlık sigortası nedir?

17 Ocak 2016 0

GENEL SAĞLIK SİGORTASI Genel Sağlık Sigortası:Kişilerin ekonomik güçlerine ve istekli olup olmamalarına bakılmaksızın, toplumun  tüm bireylerinin    sağlık hizmetlerinden  yaygın,  adil […]

Hukuk Ders Notları

Uzun vadeli sigortalar ve yardımlar

17 Ocak 2016 0

UZUN VADELİ SİGORTALAR VE YARDIMLAR           Malullük Sigortası                                      Yaşlılık sigortası Malullük Aylığı                 […]

Hukuk Ders Notları

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık hallerinde sigortalılık

17 Ocak 2016 0

SOSYAL SİGORTA KOLLARI KISA VADELİ SİGORTALAR İş kazası                         Meslek hastalığı                      Hastalık                           Analık İş Kazasının Tanımı ve Bildirilmesi Sigortalının işyerinde bulunduğu […]

Hukuk Ders Notları

İş ilişkisi ve ücret

17 Ocak 2016 0

İŞ İLİŞKİSİNİN ÜCRET YÖNÜNDEN DÜZENLENMESİ ÜCRETİN TANIMI VE UNSURLARI Ücret: Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 3.kişiler tarafından sağlanan […]