Kategori «Eğitim Bilimleri Ders Notları»

KPSS Eğitim bilimleri bilgi ve tüyolar

EĞİTİM BİLİMLERİ BİLGİ VE TÜYOLAR   -İstendik davranışlar eğitim programının hedeflerine karşılık gelir. -Kasıtlı kültürleme eğitim olarak kabul edilir. -Dönüt,eğitim sisteminin kalite kontrol mekanizmasıdır. -Eğitimin formal olmasını sağlayan etken , eğitim programlarına ve planlarına uygun olarak yapılmasıdır. -Örgün eğitim kurumlarına devam edebilmek için bir önceki eğitim kademesini tamamlamış olmak gerekirken;yaygın eğitim kurumlarına devam etmek için …

Din Felsefesi Soru/Cevap Kısa Notlar

➢ DİN FELSEFESİ 1) Hegel’in bilerek hiç bahsetmediği din hangisidir? İslamiyet 2) Dinler önce içkinlikten aşkınlığa doğru diyalektik tekamül sergilemişler ve son şeklini almışlardır’’diyen kişi kimdir? Hegel 3) Din felsefesinin en çok faydalandığı bilim dalı hangisidir? Dinler tarihi 4) Hem din ile felsefe hem akıl ile iman hemde akıl ile vahiy arasındaki ilişkiye ciddi manada …

ÖYT Anahtar Kelimeler

Deney Tekniği Anahtar Kelimeleri Bilimsel bir gerçeği sınama – Kontrollü ortam – güvenlik tedbirleri ………………………………………………………………………………. Görüş Geliştirme Tekniği Anahtar Kelimeleri Zıt, karşıt ve çelişkili konular- tamamen katılıyorum-hiç katılmıyorum aralığı ……………………………………………………………………………………………………… Programlı Öğretim Tekniği Anahtar Kelimeleri Hem davranışçı hem bireysel model, pekiştirme ilkeleri – KEBAB ( Küçük adımlara – Etkin Katılım – Bireysel hız – Anında …

Eğitim Bilimleri Bilgi ve Tüyolar

EĞİTİM BİLİMLERİ BİLGİ VE TÜYOLAR: -İstendik davranışlar eğitim programının hedeflerine karşılık gelir. -Kasıtlı kültürleme eğitim olarak kabul edilir. -Dönüt,eğitim sisteminin kalite kontrol mekanizmasıdır. -Eğitimin formal olmasını sağlayan etken , eğitim programlarına ve planlarına uygun olarak yapılmasıdır. -Örgün eğitim kurumlarına devam edebilmek için bir önceki eğitim kademesini tamamlamış olmak gerekirken;yaygın eğitim kurumlarına devam etmek için bir …