Kategori «Coğrafya Ders Notları»

YKS-TYT Okyanusya kıtası özellikleri?

OKYANUSYA KIT’ASI Yüz ölçümü en küçük kıt’a olan Okyanusya, Büyük okyanus ve Hint okyanusu ile çevrilidir. Ortalama yükseltisi çok az olan bir kıt’adır (210 metre). Ülkenin batı ve orta kesimi çöllerle kaplıdır. Kıt’ada hayvancılık gelişmiştir. Dünya’da en çok yün elde eden ve satan ülke Avustralya’dır. Yerleşilebilen kıt’alar içinde en az nüfus bulunan kıt’adır. Nüfus yoğunluğu oldukça …

KPSS YKS-TYT Coğrafya ders notu ve şifreleri

1) !!!!!!!!!!EGE BÖLGESİ!!!!!!!!!!!(turizm) -turizm gelirlerinde 2. sırada yer alır -Kaz dağları-dilek yarımadası-spil dağı-travertenler -Efes-millet-Meryem ana kilisesi -kaplıcalar ve kıyı turizmi gelişmiştir…. NOTTTT=kış turizmi gelişmemiştir……. 2)!!!!!!!!!!AKDENİZ BÖLGESİ!!!!!!!!!!!(turizm) -turizm gelirlerinde 3. sırada yer alır -Saint pieerre kilisesi-kız kelesi-Aspendos-Patara Perge -lara-Konya altı plajları-karstik şekiller -yedi uyurlar mağarası-cennet-cehennem obrukları -Olympos-köprülü kanyonu-kovada-Manavgat şelalesi NOTTTT=kış turizmi GELİŞMİŞTİR(mevcuttur)……. 3)!!!!!!!!MARMARA BÖLGESİ!!!!!!!!!!!(turizm) -turizm gelirlerinde …

YKS-TYT Harita bilgisi ders notu

Harita Bilgisi Harita ve plânın en önemli özelliğinin, kuşbakışı çizim ve ölçeğinin olmasıdır. Krokiyi harita ve plândan ayıran tek özellik kabataslak olmasıdır. Haritalarda bozulma en fazla kutuplarda, en az Ekvator’dadır. Haritalarda en fazla ayrıntı plânlarda, en az ayrıntı Atlas Haritalarındadır. Büyük Ölçekli haritaların; en olumlu özellikleri ayrıntısının çok ve bozulma oranının az olmasıdır. En olumsuz …

KPSS Coğrafya tarama testi soruları ve cevapları

                 KPSS TARAMA Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’deki toplam üretiminde, Ege Bölgesi’nin payı yaklaşık %80′den fazladır A) İncir B) Elma C) Pamuk D) Turungil E) Mısır Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşme amaçlı göç almaktadır. İskenderun’un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Ulaşım olanaklarının yeterli olması B) Eski bir yerleşim …

Coğrafi konum ve çeşitleri

Herhangi bir ülkenin Dünya üzerinde bulunduğu yer ile bu ülkenin diğer ülkelere, çeşitli yer şekillerine, önemli ulaşım ve ticaret yollarına, denizlere vs. göre konumuna coğrafi konum denir. ÖZEL KONUM Herhangi bir ülkenin denizlere, okyanuslara, komşu ülkele­re, çeşitli yeryüzü şekillerine ve ulaşım yollarına göre konu­muna özel konum denir. Özel konum ile ilgili başlıca sonuçlar şunlardır: Denize …

Paralel ve paralelin özellikleri

Paralel Ekvatordan kutuplara doğru, ekvatora paralel ve birer derece aralıklar­la geçtiği düşünülen dairelere paralel denir. Paralellerin Özellikleri Ekvatorun 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere, toplam 180 paralel bulunur. Başlangıç paraleli ekvatordur. Ekvatorun kuzeyindeki paralellere kuzey paralelleri güneyindekilere ise güney paralelleri En büyük paralel dairesi ekvatordur. Ekvatordan itiba­ren birer derece aralıklarla ç Ekvatordan kutuplara doğru …

Enlem ve etkileri

Enlem Paralel çemberlerinin baş­langıç paraleline (Ekvator) olan uzaklığının açı cinsin­den değerine enlem denir, iki paralel arası uzaklığa bir enlem derecesi denir. Not: Aynı enlem derecesi üzerinde bulunan noktalarda gündüz süresi yıl boyunca aynı olur. Ayrıca güneş ışınları bu nokta­lara aynı açı ile düşer. Alçak Enlemler; ekvator ile dönenceler arasında kalan enlemlere denir. Orta Enlemler; dönenceler …

Meridyen ve etkileri

Meridyen Kutup noktaları arasında uzanan ve paralelleri dik açıyla kesen hayali yarım çemberlere meridyen denir. Meridyenlerin Özellikleri Başlangıç meridyeninin 180 doğusunda, 180 de batı­sında olmak üzere, toplam 360 meridyen yayı vardı Başlangıç meridyeni İngiltere’nin başkentindeki Greenwich istasyonundan geçen meridyendir. Koordinatlarla bir yeri daha iyi belirleyebilmek için, her meridyen derecesi 60 dakikaya, her dakika 60 saniyeye …

Boylam ve etkileri

Boylam Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine (Greenwich) olan uzaklığı­nın açı cinsinden değerine boylam denir. Meridyen ve boylam birbirlerinin yerine kullanılır, iki meridyen arası uzaklığa bir boylam derecesi denir. Boylamın Etkileri Konum belirlenmesine yardımcı Yerel saat farklarını oluş Bir yerin bulunduğu saat dilimini etkiler. Bir yerin başlangıç meridyeni ile tarih değiştirme çizgisi arasındaki zaman …