Kategori «Coğrafya Ders Notları»

Coğrafya biliminde alman ekolü

5.1. Alman Ekolü     18. yüzyılda Alman bilim adamlarının şahsında Almanya’da bilimsel faaliyetler oldukça ilerlemiş ve diğer Avrupa devletlerine göre bir adım önde yer almıştır. Yüzyılın sonlarına doğru Fransız İhtilali (1789) ile birlikte Fransa’nın bilim öncülüğünde Almanya’ya yaklaşmaya başladığı yeni bir çağa geçilmiştir. Ancak Avrupadaki Alman hegamonyası yüzyıla damga vurmuştur. Özellikle Berlin Bilimler Akademisi …

KPSS-YGS-LYS Önemli notlar-Ezber şifreleri

Türkiyedeki kağıt fabrikaları: KAZMaM GiBİ K(Kastamonu-Taşköprü),A(Afyon),Z(Zonguldak-Çaycuma),M(Mersin-Taşucu),A,M(Muğla-Dalaman) G(Giresun-Aksu),İ,B(balıkesir),İ(İzmit)  KIZILIRMAK ÜZERİNDE BULUNAN BARAJLAR: HOKKA…Hirfanlı,O,Kesikköprü,Kapulukaya,Altınkaya YEŞİLIRMAK ÜZERİNDE: HAS…Hasan uğurlu,Almus,Suat uğurlu FIRAT NEHRİ ÜZERİNDE:K…AK…Keban,Atatürk,Karakaya Türkiye’deki tektonik göller:BASİT MUHASEBE B urdur gölü,A cıgöl,S apanca gölü,İ znik gölü,T uz gölü,M anyas Gölü,U lubat gölü,H azar (Hozapin) gölü,A kşehir gölü,S eyfe gölü,E ber gölü,B eyşehir gölü,E ğirdir gölü KARSTİK GÖLLER:S S K…..S …

KPSS Coğrafya ezber şifreleri

Ege’de En Çok Yetişen Ürünler: ZÜHTi: Zeytin, Üzüm, Haşhaş, İncir Rüzgârlar: KaYıP SaKaL: Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos… İç Anadolu’daki Platolar HUCOB: Haymana, Uzunyayla, Cihanbeyli, Obruk, Bozok Ülkemizde Doğalgaz Santralleri:  OHA: Ovaakça,  Hamitabat, Ambarlı Ege’deki Kırık Dağlar: MaYBAM… Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın dağları, Menteşe Akdenizdeki Karstık Ovalar : TAKKE… Tefenni, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı İhrac  Ettiğimiz Madenlerimiz: BaCaK  MaBeT BAKIR, CIVA, KROM, MAGNEZYUM, …

KPSS Tarih-Coğrafya-Vatandaşlık bilgisi ezber şifreleri

  COĞRAFYA DERSİ ŞİFRELERİ  Heyelan Set Gölleri: UYSAT: Uzungöl, Yedigöller, Sera, Abant, Tortum Rüzgârlar: KaYıP SaKaL  : Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos Ülkemizde Doğalgaz Santralleri: OHA: Ovaakça, Hamitabat, Ambarlı Ege Bölgesinde En Çok Yetişen Ürünler: ZÜHTİ Zeytin, Üzüm, Haşhaş, İncir İç Anadolu Bölgesindeki Platolar: HUCOB Haymana, Uzunyayla, Cihanbeyli, Obruk, Bozok Ege’deki Kırık Dağlar: MAYBAM …

KPSS Tarih-Coğrafya ezber kodları

KPSS KODLAMALAR TARİH ÇOĞRAFYA 42 tae  1- Egede en çok yetişen ürünler ZÜHTİ Zeytin Üzüm Haşhaş İncir   2- İç Anadolu’daki platolar HUCOB Haymana Uzunyayla Cihanbeyli Obruk Bozok   3-1.İnönü bizim için MİLAT oldu Moskova ant. İstiklal marşının kabulü Londra konferansı Afganistan ile dostluk ant. Teşkilat i esasiye   4-Balkan Antantı Devletleri : TaYYaR(büyük harfler) …

Karstik Şekiller ve Buzullar

Karstik Şekiller ve Buzullar Karstik Şekiller Yağışlar ve yer altı suları, kalker, jips, kayatuzu, dolomit gibi eriyebilen, kırık ve çatlakların çok olduğu taşların bulunduğu yerlerde, kimyasal aşınıma neden olurlar. Kimyasal aşınım sonunda oluşan şekillere karstik şekiller denir. Yağışların ve yeraltı sularının oluşturduğu karstik aşınım şekillerinin aşınım şekillerinin büyüklükleri değişkendir. Karstik aşınım şekilleri şunlardır : Lapya …

Türkiye’de yerleşme ders notu

YERLEŞME İnsanların, çok farklı türdeki konutlarda, yaşamlarını toplu ya da dağınık şekilde sürdürmelerine yerleşme denir. Yerleşmeyi etkileyen faktörler İklim Yerleşmeyi etkileyen en önemli faktördür. Dünya’da Orta kuşak karalarında iklim koşulları uygun olduğundan, nüfus fazla iken çöllerde, kutup bölgelerinde bataklıklarda ve yüksek dağlık alanlarda, iklim şartları uygun olmadığından, nüfus çok azdır. Yine, Ekvatoral bölgede 0 – …

Göçler ve sonuçları

Göçler ve Sonuçları İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir. İÇ GÖÇLER Ülke içerisinde, nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir. İç göçlerle bir ülkenin toplam nüfusunda değişme olmaz. Sadece, bölgelerin ve illerin nüfusunda artma ya da azalma meydana gelir. İç göçler, sürekli ve mevsimlik göçler olmak üzere ikiye …

İklim Bilgisi ve İklim Elemanları

İklim Bilgisi ve İklim Elemanları İKLİM BİLGİSİ İKLİM Geniş bir sahada, uzun yıllar boyunca (40 – 50 yıl) devam eden, atmosfer olaylarının ortalamasına iklim denir. HAVA DURUMU Dar bir sahada, kısa süre içerisinde görülen atmosfer olaylarına hava durumu denir. KLiMATOLOJİ Geniş sahalarda, uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamalarını tespit ederek, iklim bölgelerini ve karakterlerini …

Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler-Coğrafya ders notu

Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler Dünyada nüfusunda geçmişten bu güne doğru sürekli bir değişim yaşanmıştır. Bu değişimlerden bir de dünyada nüfusun alansal dağılışıdır. Dünya nüfusu yeryüzünde eşit ve dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Nüfus kıtalara, ülkelere, ülkeler içerisinde bölgelere ve illere göre de farklılıklar gösterir. Dünya nüfusunun yeryüzündeki dağılımı çok dengesiz bir şekilde olup, İnsanların üçte ikisi …

Nüfus ve Yerleşme (Dünya ve Türkiye)

Nüfus ve Yerleşme Nüfus Dünya’da Nüfus Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Nüfusun sayısı, eğitim durumu, yaş ve cinsiyet gruplarına dağılımı gibi özellikleri hakkında bilgi edinebilmek için, nüfus sayımları yapılır. Nüfus sayımı bir ülkede yaşayan insanların belli bir günde sayılması işlemidir. Günümüzde Dünya Nüfusu 5 Milyar 530 Milyona ulaşmıştır. Dünya nüfusundaki bu …

Paralel ve Meridyenler

Pararel ve Meridyenler PARALEL (ENLEM) Ekvator’a paralel olarak çizildiği varsayılan hayali çemberlere paralel denir. Paralel çemberlerinin, Başlangıç paraleline (Ekvator) olan uzaklığının açı cinsinden değerine ise enlem denir. Enlem ve paralel birbirlerinin yerine kullanılırlar. Paralellerin Özellikleri Ekvator’un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere, toplam 180 paralel bulunur. Başlangıç paraleli Ekvator’dur. En büyük paralel dairesi Ekvator’dur. Ekvator’dan …

Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları Başlıca Maden Çeşitleri Madenlerin oluşumu, çeşidi ve rezervleri arazinin jeolojik yapısına ve oluştuğu jeolojik zamana bağlıdır. Türkiye’de 1. zamandan, 4. zamana kadar oluşmuş araziler vardır. Volkanik faaliyetlerin sık olduğu 3. zamanda oluşan arazi geniştir. Bu nedenle krom, demir, bakır, kurşun, pirit gibi volkanik oluşumlu madenler çoktur. Demir : Demir – …

Türkiye’de Akarsular ve Özellikleri

Türkiye’de Akarsular ve Özellikleri Animasyonlu Öğren Türkiye’de Akarsular Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri Yatak eğimleri fazladır. Bunun sonucunda; – Akış hızları fazladır. – Aşındırıcı etkileri fazladır. – Enerji potansiyelleri yüksektir. – Ulaşıma elverişli değillerdir. Rejimleri düzensizdir. Akımları düşüktür. Yağışların az, havzalarının dar olmasından dolayı. Boyları kısadır. Türkiye’nin bir yarım ada olması ve dağların kuzeyde ve güneyde …

Türkiye’ de Hayvancılık ve Sanayi

Türkiye’ de Hayvancılık ve Sanayi HAYVANCILIK Ekonomik değer taşıyan hayvanların üretilmesi, beslenmesi ve pazarlanması gibi işlere hayvancılık denir. Mera Hayvancılığı Doğal otlaklarda yapılan hayvancılıktır. Et ve süt verimi ahır hayvancılğına göre düşüktür. Yağışın fazla olduğu yıllarda otlakların gürleşmesine bağlı olarak et ve süt üretimi artar. Ülkemizde Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde …