Hukuk Ders Notları

Yabancılar hukuku ders notu

24 Mayıs 2016 0

YABANCILAR HUKUKU Yabancılar Hukuku bir ülkede yabancı olanların, sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimdir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye […]

Hukuk Ders Notları

Hukuk sosyolojisi final soruları

11 Mayıs 2016 0

HUKUK SOSYOLOJİSİ – FİNAL Sistem kuramı yaklaşımıyla tanınan, “autopoiesis” kavramına dayanmaktır. Kavramı teminolojik olarak “kendi kendini yeniden üretebilen” anlamına gelen […]

Hukuk Ders Notları

Hukuk sosyolojisi soru cevap ders notu

17 Nisan 2016 0

                                         HUKUK SOSYOLOJİSİ ilk sosyoloğumuz olarak gösterllen cevdet paşanın hazrladığı kanun ? mecelle aşağıdakllerden hangisl kültürün yapısal özelliklerinden değildir?   […]

Hukuk Ders Notları

Kamu amme hukuku şemaları

15 Nisan 2016 0

DERSİN MUHTEVASI   KAMU (AMME) HUKUKU ŞEMALARI   Ø   Fıkıhta, günümüzde yaygın olarak sınıflandırıldığı şekliyle bir özel hukuk, kamu / […]

Hukuk Ders Notları

Damga vergisi kanunu ders notu

15 Nisan 2016 0

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ  GENEL BİLGİ 01.07.1964 tarih ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir. Mükellef sayısı en fazla […]

Hukuk Ders Notları

100 Soruda idare hukuku

14 Mart 2016 0

İDARE HUKUKU TESTİ ÇÖZ   100 SORUDA İDARE HUKUKU Türkiye’de idari teşkilat esas olarak kaça ayrılır ve bunlar nedir? Türkiye’de […]

Hukuk Ders Notları

Aöf Ceza Muhakemesi ders notları

9 Mart 2016 0

1. Ceza Muhakemesine İlişkin Temel Bilgiler CEZA MUHAKEMESİNİN TANIMI Ceza muhakemesi hukuku, muhakeme hukukunun bir dalıdır ve kamu hukukuna dahildir. […]

Hukuk Ders Notları

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 4

19 Ocak 2016 0

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ                                                                          4.NOT TEŞEBBÜS              “ Kişi işlemeye kast ettiği bir suçu […]

Hukuk Ders Notları

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 3

19 Ocak 2016 0

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU                                                                (3. not)             Bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için hukuka aykırı olması gerekir. Failin eylemi […]

Hukuk Ders Notları

Ceza hukuku genel hükümler ders notu 2

19 Ocak 2016 0

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER TESTİ ÇÖZ SUÇ TEORiSİ                                                                                              (2. not) TİPİKLİK             Bir fiilin suç teşkil edebilmesi için öncelikle, […]

Hukuk Ders Notları

Ceza hukuku genel hükümler ders özeti 1

19 Ocak 2016 0

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER                                                                  (1. not)   Suç adı verilen haksız fiile uygulanacak olan yaptırımları belirleyen kurallar bütününe […]