Kategori «Felsefe Ders Notları»

Aristoteles tüm özlü sözleri

Aristoteles tüm özlü sözleri Aristoteles : * Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. * Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. * Alçak olan kimse düşmekten korkmaz. * kimi ister kimi verir doğa ile insan bir bütündür. * arzu bir şeyi istemek veya …

Aristotales bilinmeyenleri 2

24.01 Batı Felsefesi Klasikleri Prof. Rae Langton Aristoteles Ders 8. Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’i HATIRLATMA. İnsanlar için iyi olan nedir? Birinci cevap: Mutluluk, çünkü kendisi için amaçladığımız yegâne şey budur. Tek “eksiksiz amaç” ve de kendi içinde yeterli olan tek iyi de budur; kendi kendine hayatı yaşamayı değerli kılar. İkinci cevap: Ruhun mükemmellik bağlamında bir etkinliği. …

Aristotales bilinmeyenleri 1

Batı Felsefesi Klasikleri Prof. Rae Langton Aristoteles Ders 7. Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’i Prof. Rae Langton Birinci kitap: 1097a-1098a. ARİSTOTELES’İN SORUSU: BAŞLICA İYİ NEDİR? İNSAN HAYATININ NİHAİ AMACI NEDİR? Aristoteles’e göre bu iki soru aslında aynıdırlar ve bu amaçla, tekrarlayarak da olsa, böyle bir başlıca iyinin olması gerektiğini iddia eder.      Yapılanlarda kendisi için istediğimiz, başka …

Sokrates hayatı ve eserleri

SOKRATES Yunan Felsefeci Sokrates’in Hayatı &  SOKRATES & Eski Yunan felsefecisi, filozofu ve düşünürü Sokrates, M.Ö. 470 yılında Atina’da doğmuş ve M.Ö. 399 yılında Atina’da ölmüştür. Eflatun’la birlikte, Batı Felsefesinin yaratıcısı olarak kabul edilen ve taşçı ustası, heykeltıraş Sophroniskos ile ebe Phainarete’nin oğlu olan Sokrates başlangıçta babası gibi heykelcilikle uğraşıp, sonra Sofistlerin fizik ve astronomiye …

Doğal düzen ve kadın erkek doğası üzerine kuramcılar

DOĞAL  DÜZEN Aristoteles: Devlet olmaksızın iyi bir insan yaşamı kesinlikle söz konusu  değildir. Hobbes:  Çıkarlarını korumak için savaşırlar. Savaş çıkarlara zarar verir, bunu engellemek için akıl yoluyla devleti kurarlar. Bazı haklarından feragat ederler. İktidarı eleştirme yetisi yoktur. Locke:  Bir doğa yasası çerçevesinde birlikte yaşama söz konusu. Bu birlikteliğin devamı için devlet var. Hakların emaneti ve …

Aristoteles’in tüm özlü sözleri

Aristoteles tüm özlü sözleri Aristoteles : * Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. * Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. * Alçak olan kimse düşmekten korkmaz. * kimi ister kimi verir doğa ile insan bir bütündür. * arzu bir şeyi istemek veya …