Edebiyat Ders Notları

Uygurca ve uygur metinleri

31 Mayıs 2016 0

UYGUR METİNLERİ VE BU METİNLER ÜZERİNDE ÇALIŞANLAR 1.   Uygur metinleriyle ilgili ilk yayınlar Rusya ve Almanya’da başladı. 2.   Radloff, 1899’da, Klementz’in 1898’de […]

Edebiyat Ders Notları

Eski Türk Edebiyatı Kronolojisi

11 Mayıs 2016 0

ESKİ TÜRK EDEBİYATI KRONOLOJİSİ     13.YÜZYIL   Yunus Emre                    Türkçe Dîvân Risâletü’n-Nushiyye   Hacı Bektaş-ı Velî       Makâlât Velâyetnâme Kitâbü’l-Fevâ’id […]

Edebiyat Ders Notları

Cumhuriyet dönemi türk edebiyatı kapsamlı not

17 Nisan 2016 0

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİ ANLAYIŞLAR HALK ŞİİRİ EDEBİ TOPLULUKLAR 1.Memleketçiler 1.Beş Hececiler 2.Mistik-Ruhçu Edebiyat Anlayışı 2.Yedi Meşaleciler 3.Serbest Nazım […]

Edebiyat Ders Notları

Pratik edebiyat bilgileri

17 Nisan 2016 0

PRATİK EDEBİYAT BİLGİLERİ 1. Sagu-ağıt-mersiye konu yönüyle ortaktır. Mersiye ölçü yönünden farklıdır. 2. Koşuk, sagu ve destan İslamiyet öncesi dönemde, […]

Edebiyat Ders Notları

Halk masalları

14 Nisan 2016 0

Halk Masalları HALK MASALLARI Ünite 1 Masal Anlatı türlerinin en eskisi olan masal, anlatıldığı bölgenin kültürünü, değerlerini açıklamak bakımından yararlanılabilecek […]

Edebiyat Ders Notları

Servet-i fünun edebiyatı ders notu

13 Nisan 2016 0

SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİMDE TENKİT Türk edebiyatında Tanzimat sanatçılarıyla başlayan edebi tenkit  örnekleri, Servet-i Fünûn Edebiyatı Dönemi’nde iyice yaygınlaşır. “Tenkit” türünün […]

Edebiyat Ders Notları

225 SORUDA DİVAN VE HALK EDEBİYATI

9 Mart 2016 0

225 SORUDA DİVAN VE HALK EDEBİYATI 1.    Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı için söylenemez? A)   Dörtlük birimi ve hece ölçüsü esastır. […]

Edebiyat Ders Notları

Orhon türkçesi ile ilgili kısa bilgiler

8 Ocak 2016 0

ORHON TÜRKÇESİ İLE İLGİLİ KISA BİLGİLER Dünya üzerindeki dil sayısı;dil ve lehçe ayrımı yapılamadığı için kesin olarak bilinememektedir.Diller yapı ve […]

Edebiyat Ders Notları

Edebiyat akımları-Empresyonizm (izlenimcilik)

7 Ocak 2016 0

Empresyonizm ( İzlenimcilik) XIX. yüzyılın sonlarında Fransa’da doğmuştur. Önce resimde sonra edebiyatta etkisini göstermiştir. Dış dünyanın insanda bıraktığı izlenimleri anlatmayı […]