Kategori «AÖF Ders Notları»

AÖF Uluslararası örgütler notu-Tüm ünite özetleri

ULUSLARARASI  ÖRGÜTLER  ///////////////   1.ÜNİTE ////////////////      ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  *1648 yılında Avrupa’da 30 Yıl Savaşlarını sona erdiren Westphalia Antlaşması bir yönüyle dünyanın en kanlı savaşlarından birini bitirirken, diğer yandan uluslarara­sı sistemi kökünden değiştiren bir egemenlik anlayışını da dünya sisteminde ha­kim kılmıştır.  *Evrensel imparatorluklara karşı ülkesel “ulus-devletin” zaferini sim­geleyen bu barış antlaşması, uluslararası alanda …

AÖF Anayasa hukuku konu özetleri ve sorular

ÜNİTE 1 Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ve 1961 Anayasasının Temel Nitelikleri • İmparatorluk dönemindeki anayasal gelişmeler merkezi hükümetle ayan temsilcileri arasında 1808 yılında imzalanan Sened-i İttifak belgesi ile başlamıştır. Bu gelişmeyi 1839 yılında ilan olunan Tanzimat Fermanı, 1856 yılında Islahat Fermanı ve 1876 yılında yürürlü¤e giren ve ilk anayasamız olan Kanun-u Esasi izlemiştir. Milli Mücadele …

AÖF Suç Sosyolojisi

Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji 4. Sınıf 8. Dönem Suç Sosyolojisi Ara Sınav ve Final Ders Notları -Tüm Üniteler- Daha Yüksek Bir Not İçin Bunlara Kitaplarınızda bulunan Ünite Sonlarındaki 10 Soruyu da Ekleyip Çalışın! *TOPLUMSAL NORMLAR ÇERÇEVESİNDE ÖNGÖRÜLEN KABUL EDİLEBİLİRLİK SINIRININ DIŞINA TAŞMA, SAPMADIR. *HER SUÇ SAPMA OLMADIĞI GİBİ, HER SAPMA DA SUÇ DEĞİLDİR. *SUÇ MEKANİZMASININ …

AÖF Suç Sosyolojisi Güz Dönemi Notları

SUÇ SOSYOLOJİSİ ÜNİTE I SUÇ VE SAPMA TEORİLERİ Suç , insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır .Bu nedenle insanlık var olduğu sürece devam edecek bir süreç ve varlığı sürecek bir toplumsal olgudur.Suç ilk bakışta sadece polis ve mahkemeleri ilgilendiren bir olgu gibi gözükse de mikro anlamda her bir bireyi makro anlamda ise her bir toplumsal …

AÖF Suç Sosyolojisi Tüm Ünite Özetleri

*TOPLUMSAL NORMLAR ÇERÇEVESİNDE ÖNGÖRÜLEN KABUL EDİLEBİLİRLİK SINIRININ DIŞINA TAŞMA, SAPMADIR. *HER SUÇ SAPMA OLMADIĞI GİBİ, HER SAPMA DA SUÇ DEĞİLDİR. *SUÇ MEKANİZMASININ İŞLEMESİ İÇİN TEMEL 2 UNSUR SUÇ İŞLEME MOTİVASYONU VE SUÇ FIRSATLARI. *KAMU OTORİTESİNİN SUÇU ÖNLEME VE SUÇLA MÜCADELE TEDBİRİ SUÇ FIRSATLARINI AZALTMAKTIR. *ÜLKEMİZ KRİMİNOLOJİSİNDE ORTA ÇAĞ CEHALETİNİ VE DOGMALARA SAPLANMIŞ BİR DEVRİN SUÇ …

AÖF Türk Sosyologları Ders Notları Tüm Üniteler

*ZİYA GÖKALP TÜRKİYEDE SOSYOLOJİZM EKOLÜNÜN TEMSİLCİSİDİR. *PRENS SABAHATTİN TÜRKİYEDE SCİENCE SOCİALE EKOLÜNÜN TEMSİLCİSİDİR. *BATI, SADECE TEKNİK AÇIDAN TÜK UYGARLIĞINDAN ÜSTÜNDÜR. ZİYA GÖKALP. *PRENS SABAHATTİNİN ÇALIŞMALARI İLK DEFA M.ALİ ŞEVKİ SEVÜNDÜK TARAFINDAN UYGULAMALI SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARINA TAŞINMIŞTIR. *”TÜRKÇE, HALKIN TÜMÜ TARAFINDAN ANLAŞILACAK BİR DİL HALİNE GETİRİLMELİDİR.”ZİYA GÖKALP. *P.SABAHATTİNİN ADEMİMERKEZİYETÇİ ANLAYIŞI SİYASİ YAPIYI KAPSAMAZ. *YERİNDEN VEYA ADEMİMERKEZİYETÇİ YÖNETİM, …

AÖF Üretim Yönetimi Bahar Dönemi Ders özetleri

ünite: Stok yönetimi, gereksinimlerin karşılanması için elde bulundurulması gereken maddeler arasında denge kurmak amacıyla yapılan planlama, örgütleme ve kontrol işlemleridir. Stok kontrolünün amacı, işletmenin isteklerine uygun olarak gerekli miktar ve kalitede stogu gerekli zamanda, asgari bir yatırıma neden olacak şekilde bulundurmaktır Stok, en genel anlamıyla işletmelerde kullanılmak üzere bir mal veya kaynagın depolanmış hâlidir. işletmeleri …

AÖF Türkiye Ekonomisi Tüm ünite özetleri

 TÜRKİYE EKONOMİSİ  VİZE DERS NOTLARI    ÜNİTE  1 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ Ekonomi (iktisat) sosyal bir bilimdir. Sosyal bilimlerde fen(doğa) bilimlerinden farklı olarak aynı konuda birden fazla doğru olabilmektedir. Örneğin benzer tedbirlerin yer aldığı bir ekonomi politikası iki farklı ülkede veya farklı zamanlarda uygulandığında farklı sonuçlar yaratmaktadır. Aynı şekilde bir olaya dünyanın …

AÖF Yerel Yönetimler ders notu

UNITE 1 YEREL YÖNETİMLER Yerel yönetimlerin ayrıntılı tanımı: Evrensel anlamda yerel yönetimler, belli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşamaları nedeniyle kendilerini en çok ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacı ile kurulan, karar organları yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiş görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip, merkez yönetimi ile …

AÖF Türk Vergi Sistemi Ders Notu

1.Ünite __ ÖŞÜR Müslümanlardan Alınan Toprak Ürünü Vergisidir. Elde Edilen Ürünün Onda Biri Vergi Olarak Alınırdı. __ HARAÇ Müslüman Olmayanlardan Alınan Bir Vergiydi ve 2 Ayrılıyordu 1- Harac-ı Mukassem = Elde Edilen Ürünlerden 2- Harac-ı Muvazzaf = Toprak Üzerinden Alınırdı. __ CİZYE Müslüman Olmayan Erkeklerden, Askerlik Görevi Karşılığı Olarak Alınırdı. __ VARLIK Vergisi: 11 Kasım1942 …

AÖF Türk Tiyatrosu tüm ünite özetleri

TÜRK TİYATROSU Ünite 1 Dram ve Tiyatro Sanatı Tiyatronun temelinde oyun vardır. Dram sanatı için tanımlama yapmak hiç de kolay değildir. yüzyıla kadar dram sanatı tiyatro ve dans icralarıyla sınırlıydı. Opera bunlara daha sonra eklendi. İlk opera 1594’de İtalya’da yazılan “Defne” adlı operadır. Kökleri milat öncesine uzansa da modern anlamda ilk bale Jean Georges Noverre’in 1760 …

AÖF Yaşayan Dünya Dinleri ders notu

YAHUDİLİK-I (6. ÜNİTE) GİRİŞ Yahudi ismi öncesinde İbranilerin dini veya İsrailoğullarının dini olarak bilinirdi. Dinin merkezinde Tevrat vardır. Hz. Musa kendisine kitap indirilen en büyük peygamberdir. Dinin temel kuralları ve temel çerçevesi Tevratta belirlenmiştir. Bütün diğer peygamberler bu kuralları öğütlemiş ve uygulamışlardır. Din ile etnisite birbirine geçmiş bir haldedir. Yahudiler çeşitli sebeplerle dünyaya yayılmış durumdadır. …

AÖF Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi 2.ünite özeti

DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ 1. ÜNİTE- Doğal Kaynaklar Çevre ve Ekonomi Kavramsal Çerçeve : Doğal kaynaklarla çevre içiçe olması, boyutlarının derinliği, kapsamının sınırlarının belirsizliği, özellikleri, sınıflandırılması, sorunları ise farklı disiplinlerde farklı anlamlar yüklemelerine bağlı olarak geniş bir tanımlama yapılmıştır. Çevrenin Tanımı Boyutları ve Kapsamı Çevre bilimciler tarafından kullanılan anlamıyla hava, su, toprağın üzerinde ve …

AÖF Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi 2.ünite notları

ÇEVRE SORUNLARININ ORTAYA ÇIKIŞ VE NEDENLERİ 2 ÜNİTE Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkışı: Çevre ve ekonomi arasındaki karşılıklı ve birbirine bağlı ilişkiler yeni olmayıp insanın doğal çevresi ile olan ilişkisinin başladığı günden bu yana vardır. İnsan doğadan ve doğal kaynaklardan sürekli yararlanmış, kullanmış ve işlemiş, sahip olduğu bilgi tecrübe ve teknolojik ilerlemeye bağlı olarak doğaya hakim …