Kategori «AÖF Ders Notları»

AÖF İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notu

             İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÜNİTE İŞE ALIŞTIRMA VE İNSAN KAYNAĞI EĞİTİMİ   İŞE ALIŞTIRMA İşe alıştırma (oryantasyon) işletmelerin işe yeni başlayan çalışanlarına yönelik uyguladığı ve çalışanların işletmeye uyumunu kolaylaştıran süreçtir. İşletmeye iş için başvuru yapan bir adayın, bu dileğinin kabul edilmesinden sonra, işletmenin yeni bir çalışanı olarak işe başlayabilmesi konusunda yapılan eğitime işe alıştırma eğitimi …

AÖF Para ve Banka Ders Notu

Para Ve Banka Ders Notları Para ve Banka   PARANIN TANIMI VE FONKSİYONLARI Bir devlet tarafından tedavüle çıkarılmış, üzerinde nominal değeri yazılı kağıt veya madenden yapılmış ödeme aracıdır. Para; –          Ödeme aracı, –          Kıymet ölçüsü, –          Tasarruf aracı diye de tanımlanabilir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere paranın 3 fonksiyonu vardır. –          Para bir değiştirme aracıdır. –          …

AÖF Depolama ve Envanter Yönetimi Ders Notu

DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ ÜNİTE -1 Depolar; hammadde, yarı mamul ve ürünlerin belirli bir sistem içerisinde planlı ve organize biçimde elleçlendikleri, istiflendikleri ve sevk edildikleri mekânlar olarak tanımlanabilmektedir. Depolar; ticari nitelikteki ürünlerin korunmaları ve stoklanmaları için konuldukları mekânlardır. depolar mal kabul ve sevk arasında ürün akışlarının belirli bir süre kesintiye uğradıkları süreçlerdir. Düşük maliyetli, etkin …

AÖF Uluslararası İşletmecilik Ders Notu

Ünite 1- Uluslararası İşletmeciliğe Giriş Uluslararası ticaret (dış ticaret): Bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin ithalat ve ihracatıyla meşgül olduğunda gerçekleşir. Uluslararası yatırım: Bir işletmenin ana ülkesinin dışında işletmecilik faaliyetinin yürütmek amacıyla kaynak transfer etmesi Ulusal ve uluslararası işletme yöneticiler arasındaki farklar: Uluslar arası işletme yöneticisinin daha fazla risk, belirsizlik ve güçlüklerle karşı karşıya olmasıdır. Bu …

AÖF Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri Ders Notu (tüm üniteler)

Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri ÜNİTE 1 Yaşlı Bakımında Temel Bilgiler Yaşlılıkta kabul edilen yaş nedir, tanımını yazınız? Genel olarak kabul gören 65 yaş ve üzeridir; bu yaş grubu kronolojik olarak yaşlı olarak tanımlanır. Yaşlılık dönemi: ‘daha önceki yaşlarla karşılaştırıldığında bedensel ve zihinsel işlevlerindeki bozulmanın belirgin olarak arttığı’ dönemdir. 2.Yaşlanmasının nedenleri nelerdir? Aileden gelen özellikler, …

AÖF Yeni İletişim Teknolojileri Ders Notu

MOBİL TEKNOLOJİLER Kökeni 1480-90 yıllarına dayanır. Latince möbilis kelimesinden türetilmiştir. Kolay hareket ettirilebilme becerisini tanımlayan bir sıfattır. Yeni teknolojik girişimlere yaptığı başarılı yatırımlarla bilinen Mary Meeker’dır. Akıllı telefonlar ve tabletler başta olmak üzere mobil teknolojinin yaygınlaşmasının ana nedeni; bireylere sağladığı yerden ve zamandan bağımsız anında işlem yapabilme yeteneğidir. Tabletler ,iş dünyasının üretkenlik, yaratıcılık ve devamlılık …

AÖF Maliye Politikası 1 ders özeti

Maliye politikası 1 4.Sınıf Dersi ————————————————— 1)Philips eğrisi uzun donemde hemen dikey hal almasının nedeni nedir. -Enflasyonist politikaların uzun Dönem işsizlik oranında bir azalmaya neden olmayacağı. 2)Müdaheleci devlet kaçarak kaç yılında ortaya çıkmıştır -1930 3)Verili bir faiz oranında halkın tüm para miktarını tutmaya hazır olduğunu gösterir. -Likidite tuzagi 4)klasik yaklaşımın içindekiler -jandarma devlet,pasif devlet, kişisel …

AÖF Denetim Ara Sınav Notu

Ünite 1- Denetime Giriş ve Denetim Standartları Maliyet Bilgi Sistemi: Faaliyetleri çeşitli yönleri ile özetleyerek ortaya koyan ve finansal tabloları üreten sistemdir. Temel finansal tablolar: Bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve öz kaynaklarda değişim tablosu Denetim unsurları: Kanıt, ölçüt, denetim raporu ve sistematik bir süreç olmasıdır Ölçüt: Yasalardan ve yönetimin koyduğu kurallar ve düzenlemelerden …

AÖF Uluslararası işletmecilik ders notu

Ünite 1- Uluslararası İşletmeciliğe Giriş Uluslararası ticaret (dış ticaret): Bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin ithalat ve ihracatıyla meşgül olduğunda gerçekleşir. Uluslararası yatırım: Bir işletmenin ana ülkesinin dışında işletmecilik faaliyetinin yürütmek amacıyla kaynak transfer etmesi Ulusal ve uluslararası işletme yöneticiler arasındaki farklar: Uluslar arası işletme yöneticisinin daha fazla risk, belirsizlik ve güçlüklerle karşı karşıya olmasıdır. Bu …

AÖF Stratejik Yönetim Özet

STRATEJİK YÖNETİM ÖZET ÜNİTE 1: STRATEJİK YÖNETİM Strateji, işletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli bakış açısına dayalı, dinamik kararlar topluluğu olarak tanımlanabilir. – Stratejik yönetim, örgütün amaçlarına ulaşmasını mümkün kılacak fonksiyonlar arası kararları alma, uygulama ve değerlendirme bilimi ve sanatı olarak tanımlana­bilir. – İşlet­meler genellikle üç nedenden …