Kategori «AÖF Ders Notları»

AÖF Çevre sosyolojisi çıkmış sorular

Haziran 1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen ve çevre üzerinde kararlar alan konferansın adı nedir? BM Konferansı Doğayı Çevreyi Koruma Konferansı Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Zirvesi Deniz Temiz Konferansı Rio Yeryüzü Zirvesi Haziran 1992’de Brezilya’da toplanan Rio de Janeiro Zirvesi’nde alınan kararlar hangi isim ile anılmaktadır? Gündem 20 Gündem 21 Yerel Gündem …

AÖF Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ders notu-Bahar dönemi üniteleri

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ/// 5-6-7-8 ÜNİTELERİNİN ÖZETİ EVREN VE ÖRNEKLEM KAVRAMLARI (ÜNİTE=5 ) Evren Kavramsal olarak evren (population) benzer özellikleri taşıyan biteylerin yada öğelerin oluşturduğu bir bütündür. Evren büyüklüğüne ilişkin sayısal değer “N” ile gösterilir. Evrenin tümünden veri toplamaya tamsayım denir. Tamsayım durumunda evreni oluşturan her öğeden tek tek ve eksiksiz veri toplanarak evrenin parametreleri …

AÖF Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ders notları-Ara dönem üniteleri

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ÜNİTE ÖZETİ BİLİMSEL YÖNTEME GİRİŞ BİLİMSEL YÖNTEM: Bilimin bilgi üretme yolu olarak bilinen yöntem bilimsel yöntemdir. Bilimsel sorunun belirlenip sınıflandırılması ve tanımlamasını, o sorunla ilgili geçici çözüm yolları toplanarak analiz edilmesi için verilerin bir araya getirilerek analiz edilmesini ve sonuca ulaşılmasını içeren yönteme bilimsel yöntem denir. Darwing’in evrim kuramını oluşturma sürecinde …

AÖF Türk vergi sistemi ders notu

1. ünite Öşür: Müslümanlardan alınan toprak ürünü vergisidir. Elde edilen ürünün onda biri vergi olarak alınırdı. Haraç: Müslüman olmayanlardan alınan bir vergidir. İkiye ayrılır; 1. Harac-ı Mukassem; elde edilen üründen 2. Harac-ı Muvazzaf; toprak üzerinden Cizye: Müslüman olmayan erkeklerden, askerlik görevi karşılığı olarak alınırdı. Varlık vergisi: Olağanüstü bir servet vergisidir. Özellikle müslüman olmayan ticaret erbabının …

Hukukun temel kavramları ders notları aöf

ÜNİTE:1   (Kurallar,Devlet ve Hukuk)            HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI _Kurallar, belli durumlarda ne yapılması veya yapılmaması gerektiğini söyler.Toplumsal yaşam belli kurallara muhatap olmak anlamına gelir. _Teroik akıl : aklın, nesne-olgu hakkında neye inanılması gerektiğiyle yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönü. _Pratik akıl : aklın eylemle ne yapılması gerektiğine karar veren yönüdür. _Normatif ahlak : uyulması gereken davranış kurallarına işaret …

Aöf Türkiye ekonomisi ders notları

Ünite 5 – Temel Sektörde Gelişmeler II: Sanayi Sektörü Türkiye’de Sanayi Sektörünün Gelişimi Dar anlamda sanayi, üretim faktörlerinden emek ve sermayeyi kullanarak hammadde ve yarı mamul maddeleri işleyerek mamul madde haline getiren tüm üretim faaliyetlerini kapsamaktadır. Sanayi bu açıdan bir bakıma imalatçılıktır. Geniş anlamda tanımlamak gerekirse sanayi, turizm sanayisinde olduğu gibi müteşebbisin kurduğu, mal ve …

AÖF İngilizce ders özeti

AOF İNGİLİZCE DERSİ ÖZETİ ÜNİTE 1 (WHAT İS YOUR NAME?) Ben – I – am Sen – You – are O – He (Erkekler İçin) : is kullanılır O – She (Bayanlar İçin) : is kullanılır O – İt (Cansız Varlıklar İçin) : is kullanılır Biz – we : are kullanılır Siz – you : …

AÖF Ders notları-İlk yardım bilgisi özet

ÜNİTE  1         İLK YARDIM   OZET toplumdaki her bireye ilk yardım bilgi ve becerilerinin öğretilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 22 Mayıs 2002 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. İlk Yardımın Tanımı Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek …

AÖF Ailelerle sosyal hizmet ders notu

Ailelerle Sosyal Hizmet AİLE TİPLERİ 1.                                                           ÜNİTE ÖZET Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık ilişkileri oldukça güçlü olup, üye sayısı açısından da kalabalık olan aile biçimidir. Büyük ailenin temel özelliği geleneklere bağlı bir yaşam olup bu aile biçimine geniş veya birleşik/bütünleşik aileler dâhil olmaktadır. a.   Geniş Aile: Birden fazla …

Batı edebiyatında akımlar

Batı Edebiyatında Akımlar  (1) İnsan davranışı temelde dört esas amaca yöneliktir. Menfaat, Güzellik, İyilik ve Gerçek Güzel ile ilgili çalışmalar Estetik düşüncenin konusudur. Güzel, daha ziyade nesne, varlık ve olguya ait; güzellik ise özne olan insana aittir. Sanat, var olana biçim/düzen verme çabasıyla üretilen insan etkinliğidir(üretilmiş güzellik). Kökeni Arapça olan ‘sanat’ sözcüğünün kök anlamı, ustalık, hüner, …