AÖF Ders Notları

Mahalli İdareler Özet

15 Ekim 2017 0

MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 1. ÜNİTE MAHALLİ İDARELERİN VARLIĞI İÇİN NEDENLER Devletlerin ekonomilerde var olması SİYASAL,  SOSYOLOJİK ve TARİHSEL  nedenlere dayanır. […]

AÖF Ders Notları

İslam Kurumları ve Medeniyeti 5-8 Ünite

7 Ekim 2017 0

ÜNİTE-5 İdarî ve Siyasî Kurumlar GİRİŞ: Medeniyeti tarihinde en önde gelen üç kurumu önem sırasına göre, “hilâfet”, “vezâret/vezirlik” ve “divan […]

AÖF Ders Notları

AÖF Para Politikası Özet Ders Notu

26 Eylül 2017 0

PARA POLİTİKASI DERSİ ÖZETİ Para arzında meydana gelen hareketler ekonomik faaliyetler üzerinde geniş etkilere sahip olduğu için para arzının nasıl […]

AÖF Ders Notları

AÖF Türk Siyasal Hayatı ders notu

29 Mart 2017 0

**IV. Murat’ın en tanınmış danışmanlarından Koçi Bey’in 1631 yılında IV. Murat’a sunduğu ünlü risalesinde; **Katip Çelebi 1653’de “Düstürü-ı Arnel-i Islahı-ı […]

AÖF Ders Notları

Yönetim Ve Organizasyon Kapsamlı Ders Notları

29 Mart 2017 0

İçindekiler Dizini ÖNSÖZ…………………………………………………………………………………………………………………………………2 GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………………………6 BİRİNCİ BÖLÜM…………………………………………………………………………………………………………………7 İŞLETME VE YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARA GENEL BAKIŞ ……………………………..7 1. İŞLETME VE YÖNETİMİ İLE […]