Maliye Ders Notları

Bütçe Hazırlama Süreci

2 Ağustos 2017 0

Merkezi yönetim bütçe hazırlama süreci tablo şeklinde aşağıda yer almaktadır. SÜREÇ YETKİLİ MERCİ TARİH FAALİYETİN NİTELİĞİ ORTA VADELİ PROGRAM Kalkınma […]

Mülakat Kavramları

Hazine Birliği Nedir?

2 Ağustos 2017 0

Hazine birliği; devletin her türlü gelirinin Devlet Hazinesinde toplanması ve bütün giderlerinin yine Hazineden ödenmesidir. 5018 sayılı Kanun’un 6. maddesi […]

Hukuk Ders Notları

Suç Türleri

30 Nisan 2017 0

HAREKETİN SAYISINA GÖRE SUÇLAR Tek hareketli suçlar: Suçun oluşması için tek hareketin yeterli olduğu suç tipleridir. Örneğin; öldürme, hırsızlık gibi… […]

YGS-LYS Notları

YGS ÇIKMIŞ SORULAR

4 Nisan 2017 0

YGS 2017 SORU VE CEVAPLARI İNDİR YGS 2016 SORU VE CEVAPLARI İNDİR

AÖF Ders Notları

AÖF Türk Siyasal Hayatı ders notu

29 Mart 2017 0

**IV. Murat’ın en tanınmış danışmanlarından Koçi Bey’in 1631 yılında IV. Murat’a sunduğu ünlü risalesinde; **Katip Çelebi 1653’de “Düstürü-ı Arnel-i Islahı-ı […]

AÖF Ders Notları

Yönetim Ve Organizasyon Kapsamlı Ders Notları

29 Mart 2017 0

İçindekiler Dizini ÖNSÖZ…………………………………………………………………………………………………………………………………2 GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………………………6 BİRİNCİ BÖLÜM…………………………………………………………………………………………………………………7 İŞLETME VE YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARA GENEL BAKIŞ ……………………………..7 1. İŞLETME VE YÖNETİMİ İLE […]

Hukuk Ders Notları

Ceza Hukukunda Yaptırım

27 Mart 2017 0

YAPTIRIM Yaptırım, insanın yükümlülüklerine aykırı davranmasının gerekli kıldığı hukuki sonuçtur. Yaptırım uygulanmasıyla güdülen amaçlardan birisi, bir haksızlığa uğrayan kişinin mağduriyetini […]