Büyüme oranı nedir?

Büyüme oranı: Milli gelirin bir önceki yıla göre artış oranıdır. Belli bir dönemin sabit fiyatlarla GSMH’sinin, bir önceki yılın aynı döneminin GSMH’sine bölünmesiyle bulunur. Sanayileşmiş ülkelerde, ekonominin bir yıl veya üç aylık dönemler itibariyle performansını ölçerken gayrısafi milli hasılanın büyüme hızı kullanılır. (2013 yılının ilk altı ayında büyüme oranı yüzde 3,7 iken yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar