Büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişki nasıl?

Büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişki nasıl?

Büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişki iktisat literatüründe ilk olarak Kuznets (1956) tarafından araştırılmış ve Kuznets hipotezi ortaya atılmıştır. Bu hipoteze göre, düşük gelir seviyeli ülkelerde gelir eşitsizliği nispeten azdır. Ekonomik büyüme ve fert başına düşen gelir artışıyla birlikte gelir eşitsizliği artar. Fakat büyümenin daha ileri safhalarında gelir dağılımı eşitsizliği azalma trendine girecektir.

Fiyat istikrarı ve tam istihdam: işsizliği azaltmak için uygulanan genişletici maliye politikaları tam istihdamdan sonra enflasyona sebep olabilir.

Fiyat istikrarı ve ekonomik büyüme, kalkınma: enflasyonu düşürmek için uygulanan daraltıcı maliye politikası, örneğin kurumlar vergisinin arttırılması büyümeyi frenleyebilir.

Fiyat istikrarı ve gelir dağılımı: enflasyonu azaltmak için konular dolaylı vergiler gelir dağılımını daha da kötüleştirir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar