Borçlunun temerrüdü nedir?

BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

 

ŞARTLARI

 • İfası mümkün bir borç olmalı
 • Borç muaccel olmalı
 • Borçluya ihtar çekilmeli. (ihtar kural olarak şekle tabi değil)
 • Borçlunun ifadan kaçınma hakkı olmamalı.
 • Borçlunun kusuru gerekmez!

 

İHTARA GEREK OLMAYAN HALLER

 • İhtara gerek olmadığı sözleşmede belirtilmişse
 • İfa günü açıkça belirlenmişse (belirli ve kesin vade)
 • İfa gününü belirleme yetkisi taraflardan birine verilmişse
 • İhtar çekmenin gereksiz ve yararsız olduğu anlaşılıyorsa
 • Borç haksız fiile dayanıyorsa
 • Borç sebepsiz zenginleşmeye dayanıyorsa

 

BORCUN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI

 

 1. TAZMİNAT

Borçlu kusursuzluğunu ispatlamadıkça doğan zararı gidermekle yükümlüdür. (Şartları: Borca aykırılık, kusur, zarar, illiyet bağı)

Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler sözleşmeye aykırılık hallerine de uygulanır.

 1. AYNEN İFA VE CEBRİ İCRA

 

SORUMSUZLUK ANLAŞMASI

 • Borç ilişkisinin tarafları, sözleşme yaparken başka bir sözleşme ile ifa sırasında HAFİF KUSURDAN (HAFİF İHMAL) doğacak zararlardan sorumlu olmayacaklarına ilişkin sorumsuzluk anlaşması yapabilirler. (Hizmet sözleşmesi ve uzmanlık gerektiren mesleklerin hizmetine ilişkin konulardaki sözleşmeler hariç!-kesin hükümsüz olur!)
 • Ağır kusurdan sorumsuzluk anlaşması yapılamaz! Yapılsa da kesin geçersizdir!

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar