Borç servisi nedir?

Borç servisi nedir?
Borç servisi, iç ve dış borçlanmadan doğan anapara, faiz ve komisyon gibi giderlerin ödenmesi, mevcut bir borcun vadesinin uzatılması (erteleme, tahkim veya konsoli-dasyon), mevcut bir borcun faizinin değiştirilmesi(değiştirme, konversiyon), dış borçta anapara veya faizin döviz cinsinin bir başka döviz cinsiyle değiştirilmesi (Swap) gibi borç ödemeye ilişkin çeşitli karmaşık konuları içerir. Genellikle borç servisini, borç yü-künün, normal (vadesi geldiğinde mevcut faiziyle geri ödeme) ya da normal dışı yolla-ra başvurarak hafifletilmesi olarak tanımlamak mümkündür.

OKUMALI:  Refah Ekonomisinin Birinci Temel Teoremi nedir?

İlk yorumu siz yapın

Yorum yapın

E-posta adresiniz başkaları tarafından gözükmeyecektir.