Borç servisi nedir?

Borç servisi nedir?
Borç servisi, iç ve dış borçlanmadan doğan anapara, faiz ve komisyon gibi giderlerin ödenmesi, mevcut bir borcun vadesinin uzatılması (erteleme, tahkim veya konsoli-dasyon), mevcut bir borcun faizinin değiştirilmesi(değiştirme, konversiyon), dış borçta anapara veya faizin döviz cinsinin bir başka döviz cinsiyle değiştirilmesi (Swap) gibi borç ödemeye ilişkin çeşitli karmaşık konuları içerir. Genellikle borç servisini, borç yü-künün, normal (vadesi geldiğinde mevcut faiziyle geri ödeme) ya da normal dışı yolla-ra başvurarak hafifletilmesi olarak tanımlamak mümkündür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar