Bitki koruma ürünlerinde barkod uygulaması

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNDE BARKOD UYGULAMALARI

Bilindiği üzere gerek bitki sağlığı, gerekse bitkisel üretimde kalite ve verim açısından yapılacak olan zirai mücadele çok büyük önem arz etmektedir. ülkemizde yapılan zirai mücadele uygulamalarında; kültürel tedbirler, tuzaklar, predatörler, başta olmak üzere çeşitli zirai mücadele metodları uygulanmasına rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük oranda kimyasal mücadele uygulanmaktadır. Bu çerçevede yapılacak olan zirai mücadele uygulamalarında Bakanlığımızca ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin tavsiyelerine uygun olarak kullanılmamaları durumunda, başta fitotoksisite, kalıntı, etki düşüklüğü v.b. riskleri de beraberinde getirmektedir.

Ayrıca bu durum, ülkemiz açısından stratejik bir öneme sahip olan tarım ürünlerinin başta ihracat olmak üzere pazar değerlerini düşürmektedir.

Bakanlığımızca yukarıda belirtilen söz konusu sorunların önlenebilmesi için bitki koruma ürünlerinin takibi büyük önem arz etmektedir.

Bitki koruma ürünlerinin kayıt altına alınması amacıyla daha önce Bakanlığımızca bayiler tarafından satış kartı tutulması uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak bayilerdeki iş yoğunluğu, kartlara elle bilgilerin yazılmasını mümkün olmaktan çıkarmış, teknolojinin kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bu amaçla, ülkemizdeki barkod uygulamaları hususunda yetkili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile görüşülmüş ve 01.01.2004 tarihi itibariyle bitki koruma ürünlerinde barkod sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu sistemle; bitki koruma ürünleri bayilerinde bulunan stok ve raftaki mevcut bitki koruma ürünlerinin hangi tarihte, ne miktarda ve kimden alındığı, bu ürünlerin hangi tarihte, ne miktarda, hangi şarj no’sunun kime ve hangi üründe kullanılmak üzere satıldığı takip edilmektedir.

Bu konuda, Bakanlığımıza müracaat eden aşağıda belirtilen firmaların barkod programları ile Tarım Kredi Kooperatifi, Pankobirlik ve Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatiflerinin programları, Bakanlığımızca uygun görülmüş ve bu programların bitki koruma ürünü bayilerinde kullanılmasına izin verilmiştir. Bakanlığımızca uygun görülmeyen bir programın, yani aşağıda belirtilen firmaların programları dışında herhangi bir programın, bu konuda bitki koruma ürünü bayilerinde kullanılması mümkün görülmemektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar