Birleşmiş milletlerin amacı ve ilk icraatı nedir?

Birleşmiş milletlerin amacı ve ilk icraatı: Birleşmiş Milletler Örgütü ya da kısaca Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945’te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini “adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş” olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşması’dır.Birleşmiş Milletler’in kurulma fikri, ilk olarak İkinci Dünya savaşı sırasında (1939-1945) ortaya çıkmıştır. Savaşa son veren dünya liderleri, ileride meydana gelecek savaşları önlemek ve barışı sağlamak amacıyla bir sistemin kurulmasına ihtiyaç duymuşlardır. Bunun da ancak, tüm ulusların bir arada çalışabileceği uluslararası bir örgütürün kurulmasıyla mümkün olabileceği kanısına varmışlar ve Birleşmiş Milletler’in temellerini atmışlardır.Sömürge yönetiminden kurtuluş  ,1945 yılında, Dünyadaki insanların yarısı başka ülkeler tarafından yönetiliyordu. Sömürge olarak bilinen bu ülkeler, dünyadaki belli başlı güçler tarafından paylaşılmıştı. Bu güçler arasında, İngiltere, Fransa, ve Portekiz de bulunmaktaydı. Sömürgeden kurtulma sürecinde, Birleşmiş Milletler sömürge ülkelerinin çoğuna bağımsızlıklarını elde edebilmeleri için destek verdi. 1960 yılında, Genel Kurul insanların ve ülkelerin hızlı bir şekilde bağımsızlığa kavuşmalarını şiddetle destekleyen bildiriyi onayladı. Ertesi yıl Birleşmiş Milletler, Sömürgeyi Sona Erdirme Özel Komitesi kuruldu. Birleşmiş Milletler’in bu çabaları, 80 ülkenin bağımsızlığa kavuşmasıyla sonuçlandı ve nihayet bu ülkeler günümüzde Birleşmiş Milletler’in üyeleri arasında yerlerini aldılar. Günümüzde, sadece 1,5 milyon kişi başka bir ülkenin yönetiminde yaşıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar